Ponedjeljak
27.03.2023.

par: Gruić-Grmuša - Tecusan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Jovančević - Skitarelić (7) 4 x S J -2  300 10,00% 10,00%
2 Jovančević - Skitarelić (7) 4 W 4 -1 50   70,00% 40,00%
3 Jovančević - Skitarelić (7) 5 S K -1  50 40,00% 40,00%
10 Vila - Kauzlarić (10) 2 x S Q -2  500 0,00% 30,00%
11 Vila - Kauzlarić (10) 4 W 3 -1 50   90,00% 42,00%
12 Vila - Kauzlarić (10) 2 NT x S 9 = 690   100,00% 51,67%
22 Erceg - Žagar (5) 4 x N A -1  100 80,00% 55,71%
23 Erceg - Žagar (5) 4 W 5 -1 100   20,00% 51,25%
24 Erceg - Žagar (5) 1 NT E 2 =  90 70,00% 53,33%
13 Kvajo - Doričić (1) 7 N 8 = 2210   10,00% 49,00%
14 Kvajo - Doričić (1) 5 W 4 =  450 60,00% 50,00%
15 Kvajo - Doričić (1) 5 W J -3 150   100,00% 54,17%
7 Mihalović - Frančić (11) 3 NT E 2 +1  630 80,00% 56,15%
8 Mihalović - Frančić (11) 4 E 7 +1  450 70,00% 57,14%
9 Mihalović - Frančić (11) 2 W A +2  170 20,00% 54,67%
19 Karnelutti - Komnenović (9) 2 N 10 = 110   90,00% 56,88%
20 Karnelutti - Komnenović (9) 2 NT N 2 -1  100 20,00% 54,71%
21 Karnelutti - Komnenović (9) 5 E A -1 50   90,00% 56,67%
4 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT E 6 +2  660 30,00% 55,26%
5 Kancijanić - Mastrović (6) 3 E 8 -3 150   80,00% 56,50%
6 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT E 8 =  600 50,00% 56,19%
16 Peroš - Starčević (3) 4 W 8 =  130 10,00% 54,09%
17 Peroš - Starčević (3) 6 NT E 5 =  990 40,00% 53,48%
18 Peroš - Starčević (3) 4 x S J -2  500 0,00% 51,25%
25 Matković - Marušić (2) 7 E J -2 200   2,00% 49,28%
26 Matković - Marušić (2) 4 x S K -4  1100 90,00% 50,85%
27 Matković - Marušić (2) 3 x N A -1  100 100,00% 52,67%
                142,20