Ponedjeljak
20.03.2023.

par: Doričić - Gruić-Grmuša
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Brković - Brković (11) 3 NT N 10 +1 630   59,75% 59,75%
14 Brković - Brković (11) 2 S 3 -1  50 1,42% 30,58%
15 Brković - Brković (11) 4 N 8 = 620   79,17% 46,78%
16 Brković - Brković (11) 4 S 2 -1  50 59,75% 50,02%
17 Serdinšek - Kancijanić (15) 2 W A +2  170 20,83% 44,18%
18 Serdinšek - Kancijanić (15) 4 E 4 =  420 50,00% 45,15%
19 Serdinšek - Kancijanić (15) 4 S A +1 450   88,92% 51,40%
20 Serdinšek - Kancijanić (15) 4 N A +2 680   50,00% 51,23%
21 Karnelutti - Komnenović (7) 2 E 2 =  110 20,83% 47,85%
22 Karnelutti - Komnenović (7) 2 E 2 +1  110 40,25% 47,09%
23 Karnelutti - Komnenović (7) 2 E 7 =  110 59,75% 48,24%
24 Karnelutti - Komnenović (7) 3 NT N 2 -1  50 40,25% 47,58%
25 Skitarelić - Kauzlarić (4) 3 N 2 -1  50 25,00% 45,84%
26 Skitarelić - Kauzlarić (4) 3 S 6 = 110   16,67% 43,76%
27 Skitarelić - Kauzlarić (4) 3 NT E 3 +2  460 75,00% 45,84%
28 Skitarelić - Kauzlarić (4) 4 x W 2 -4 800   100,00% 49,22%
29 Glavić - Fabijanić (6) 3 S J = 140   20,83% 47,55%
30 Glavić - Fabijanić (6) 3 NT S 10 +3 490   79,17% 49,31%
31 Glavić - Fabijanić (6) 3 W A =  140 40,25% 48,83%
32 Glavić - Fabijanić (6) 2 NT N Q +1 150   50,00% 48,89%
1 Putić - Pozderac (2) 2 N 3 -2  100 30,58% 48,02%
2 Putić - Pozderac (2) 2 N 9 +1 140   20,83% 46,78%
3 Putić - Pozderac (2) 6 NT W Q +1  1470 1,42% 44,81%
4 Putić - Pozderac (2) 4 W 5 +1  650 11,08% 43,41%
5 Tecusan - Schwarzl-Grill (3) 4 E 3 -1 50   40,25% 43,28%
6 Tecusan - Schwarzl-Grill (3) 5 N 3 = 450   1,42% 41,67%
7 Tecusan - Schwarzl-Grill (3) 1 S 7 +3 170   20,83% 40,90%
8 Tecusan - Schwarzl-Grill (3) 3 W 4 +3  170 40,25% 40,88%
                137,34