Ponedjeljak
20.03.2023.

par: Glavić - Fabijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Kvajo - Poklepović (8) 3 NT N 5 -2  100 100,00% 100,00%
26 Kvajo - Poklepović (8) 2 S 6 +2 130   41,67% 70,83%
27 Kvajo - Poklepović (8) 3 NT E J +3  490 100,00% 80,56%
28 Kvajo - Poklepović (8) 3 NT N 4 +3 690   41,67% 70,83%
1 bye (16) -   60,00% 68,67%
2 bye (16) -   60,00% 67,22%
3 bye (16) -   60,00% 66,19%
4 bye (16) -   60,00% 65,42%
9 Frančić - Mihalović (14) 4 E 8 -1 100   20,83% 60,46%
10 Frančić - Mihalović (14) 5 x S A -2  500 98,58% 64,28%
11 Frančić - Mihalović (14) 3 NT W 4 +2  460 88,92% 66,52%
12 Frančić - Mihalović (14) 2 S 5 +3 200   69,42% 66,76%
17 Marušić - Matković (5) 4 x W A -1 100   1,42% 61,73%
18 Marušić - Matković (5) 4 E 4 =  420 50,00% 60,89%
19 Marušić - Matković (5) 3 S 4 +1 170   59,75% 60,82%
20 Marušić - Matković (5) 4 x W A =  790 98,58% 63,18%
29 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 3 S J = 140   79,17% 64,12%
30 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 3 NT S 10 +3 490   20,83% 61,71%
31 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 3 W A =  140 59,75% 61,61%
32 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 2 NT N Q +1 150   50,00% 61,03%
5 Jovančević - Vila (1) 5 E 4 -2 100   20,83% 59,12%
6 Jovančević - Vila (1) 5 N 10 +2 510   20,83% 57,38%
7 Jovančević - Vila (1) 4 S K = 620   30,58% 56,21%
8 Jovančević - Vila (1) 3 NT E A -4 200   1,42% 53,93%
13 Peroš - Starčević (9) 3 NT N 2 +1 630   40,25% 53,38%
14 Peroš - Starčević (9) 2 N J = 110   40,25% 52,88%
15 Peroš - Starčević (9) 2 NT S 4 +1 150   69,42% 53,49%
16 Peroš - Starčević (9) 4 S 9 -1  50 40,25% 53,01%
                178,13