Ponedjeljak
20.03.2023.

par: Putić - Pozderac
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Peroš - Starčević (9) 4 W 10 -1 50   50,00% 50,00%
22 Peroš - Starčević (9) 2 N A -3  150 98,58% 74,29%
23 Peroš - Starčević (9) 2 E 7 +1  140 69,42% 72,67%
24 Peroš - Starčević (9) 3 NT N 9 -2  100 98,58% 79,15%
29 Kvajo - Poklepović (8) 2 NT S 4 -1  100 98,58% 83,03%
30 Kvajo - Poklepović (8) 3 NT S K +1 430   69,42% 80,76%
31 Kvajo - Poklepović (8) 5 x S 10 -3  800 98,58% 83,31%
32 Kvajo - Poklepović (8) 3 N Q = 140   79,17% 82,79%
5 bye (16) -   66,58% 80,99%
6 bye (16) -   66,58% 79,55%
7 bye (16) -   66,58% 78,37%
8 bye (16) -   66,58% 77,39%
13 Frančić - Mihalović (14) 3 NT N 5 = 600   88,92% 78,28%
14 Frančić - Mihalović (14) 2 N J = 110   40,25% 75,56%
15 Frančić - Mihalović (14) 5 x S A = 750   1,42% 70,62%
16 Frančić - Mihalović (14) 2 E 8 =  110 88,92% 71,76%
25 Erceg - Žagar (10) 3 N 5 +1 130   16,67% 68,52%
26 Erceg - Žagar (10) 3 S 6 +1 130   41,67% 67,03%
27 Erceg - Žagar (10) 4 E J +2  480 66,67% 67,01%
28 Erceg - Žagar (10) 5 N 9 +2 640   83,33% 67,83%
1 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 2 N 3 -2  100 69,42% 67,90%
2 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 2 N 9 +1 140   79,17% 68,41%
3 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 6 NT W Q +1  1470 98,58% 69,72%
4 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 4 W 5 +1  650 88,92% 70,52%
9 Jovančević - Vila (1) 4 E 9 -1 100   20,83% 68,54%
10 Jovančević - Vila (1) 4 W J -1 100   20,83% 66,70%
11 Jovančević - Vila (1) 4 E 10 +1  450 59,75% 66,44%
12 Jovančević - Vila (1) 3 S 5 +2 200   69,42% 66,55%
                223,61