Ponedjeljak
20.03.2023.

par: Brković - Brković
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 3 NT N 10 +1 630   40,25% 40,25%
14 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 2 S 3 -1  50 98,58% 69,42%
15 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 4 N 8 = 620   20,83% 53,22%
16 Doričić - Gruić-Grmuša (12) 4 S 2 -1  50 40,25% 49,98%
21 Jovančević - Vila (1) 2 E 2 -3 150   1,42% 40,27%
22 Jovančević - Vila (1) 2 NT E 5 -2 200   20,83% 37,03%
23 Jovančević - Vila (1) 4 E 7 -2 200   1,42% 31,94%
24 Jovančević - Vila (1) 3 NT N 9 +1 430   1,42% 28,13%
29 Peroš - Starčević (9) 3 NT N 4 +1 630   50,00% 30,56%
30 Peroš - Starčević (9) 3 NT S 5 +1 430   69,42% 34,44%
31 Peroš - Starčević (9) 4 S 7 -2  200 79,17% 38,51%
32 Peroš - Starčević (9) 4 S K -2  100 98,58% 43,51%
5 Kvajo - Poklepović (8) 4 W A +1  450 98,58% 47,75%
6 Kvajo - Poklepović (8) 6 S 7 = 980   1,42% 44,44%
7 Kvajo - Poklepović (8) 4 S 3 = 620   30,58% 43,52%
8 Kvajo - Poklepović (8) 3 W 4 +3  170 59,75% 44,53%
17 Frančić - Mihalović (14) 4 W A -1 50   30,58% 43,71%
18 Frančić - Mihalović (14) 4 E A =  420 50,00% 44,06%
19 Frančić - Mihalović (14) 4 W 9 =  620 98,58% 46,93%
20 Frančić - Mihalović (14) 4 N A +2 680   50,00% 47,08%
25 Marušić - Matković (5) 2 W J -3 300   0,00% 44,84%
26 Marušić - Matković (5) 3 S 6 +2 150   0,00% 42,80%
27 Marušić - Matković (5) 3 NT E 3 +2  460 25,00% 42,03%
28 Marušić - Matković (5) 3 NT N 6 +4 720   16,67% 40,97%
1 Erceg - Žagar (10) 3 N 3 -2  100 69,42% 42,11%
2 Erceg - Žagar (10) 2 S 4 +2 170   59,75% 42,79%
3 Erceg - Žagar (10) 6 W Q =  1430 79,17% 44,14%
4 Erceg - Žagar (10) 4 W 10 =  620 50,00% 44,35%
                149,00