Ponedjeljak
20.03.2023.

par: Frančić - Mihalović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Skitarelić - Kauzlarić (4) 1 NT E 4 +3  180 1,42% 1,42%
2 Skitarelić - Kauzlarić (4) 3 NT S 10 = 600   59,75% 30,58%
3 Skitarelić - Kauzlarić (4) 3 NT W Q +3  690 69,42% 43,53%
4 Skitarelić - Kauzlarić (4) 4 W 7 =  620 50,00% 45,15%
5 Žorž - Andrijašević (13) 7 W 3 -3 150   98,58% 55,83%
6 Žorž - Andrijašević (13) 3 NT N 3 +2 460   20,83% 50,00%
7 Žorž - Andrijašević (13) 2 S K +1 140   1,42% 43,06%
8 Žorž - Andrijašević (13) 5 W 9 +1  420 1,42% 37,85%
9 Glavić - Fabijanić (6) 4 E 8 -1 100   79,17% 42,44%
10 Glavić - Fabijanić (6) 5 x S A -2  500 1,42% 38,34%
11 Glavić - Fabijanić (6) 3 NT W 4 +2  460 11,08% 35,86%
12 Glavić - Fabijanić (6) 2 S 5 +3 200   30,58% 35,42%
13 Putić - Pozderac (2) 3 NT N 5 = 600   11,08% 33,55%
14 Putić - Pozderac (2) 2 N J = 110   59,75% 35,42%
15 Putić - Pozderac (2) 5 x S A = 750   98,58% 39,63%
16 Putić - Pozderac (2) 2 E 8 =  110 11,08% 37,85%
17 Brković - Brković (11) 4 W A -1 50   69,42% 39,71%
18 Brković - Brković (11) 4 E A =  420 50,00% 40,28%
19 Brković - Brković (11) 4 W 9 =  620 1,42% 38,23%
20 Brković - Brković (11) 4 N A +2 680   50,00% 38,82%
21 Serdinšek - Kancijanić (15) 4 W K -1 50   50,00% 39,35%
22 Serdinšek - Kancijanić (15) 2 E 2 +2  130 20,83% 38,51%
23 Serdinšek - Kancijanić (15) 4 E A -1 100   79,17% 40,28%
24 Serdinšek - Kancijanić (15) 3 NT N 2 = 400   79,17% 41,90%
25 Karnelutti - Komnenović (7) 2 N 5 = 90   50,00% 42,22%
26 Karnelutti - Komnenović (7) 2 W J =  110 0,00% 40,60%
27 Karnelutti - Komnenović (7) 4 E A +2  480 33,33% 40,33%
28 Karnelutti - Komnenović (7) 5 N 7 +2 640   16,67% 39,49%
                132,67