Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Brković - Brković
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Kopani - Serdinšek (11) 2 W 8 +1  140 60,00% 60,00%
23 Kopani - Serdinšek (11) 4 W 5 =  620 50,00% 55,00%
24 Kopani - Serdinšek (11) 3 NT E 2 =  400 10,00% 40,00%
7 Doričić - Butković V. (9) 3 NT S 2 +1 630   60,00% 45,00%
8 Doričić - Butković V. (9) 3 NT S 6 +2 460   90,00% 54,00%
9 Doričić - Butković V. (9) 3 NT S 7 +2 460   98,00% 61,33%
19 Mastrović - Kancijanić (10) 3 N 2 -1  50 100,00% 66,86%
20 Mastrović - Kancijanić (10) 4 N 9 +1 650   20,00% 61,00%
21 Mastrović - Kancijanić (10) 4 E 4 -1 50   90,00% 64,22%
4 Matković - Marušić (5) 4 W 8 -1 100   50,00% 62,80%
5 Matković - Marušić (5) 3 W A =  110 50,00% 61,64%
6 Matković - Marušić (5) 3 N 2 -1  50 20,00% 58,17%
13 Komnenović - Karnelutti (7) 2 S 5 +1 140   80,00% 59,85%
14 Komnenović - Karnelutti (7) 3 NT W J =  400 80,00% 61,29%
15 Komnenović - Karnelutti (7) 2 N 8 -1  100 50,00% 60,53%
16 Rex - Butković M. (12) 4 W 3 -1 100   40,00% 59,25%
17 Rex - Butković M. (12) 4 S A = 420   60,00% 59,29%
18 Rex - Butković M. (12) 3 NT W 3 =  400 30,00% 57,67%
25 Mihalović - Frančić (8) 3 NT S 6 +1 430   30,00% 56,21%
26 Mihalović - Frančić (8) 4 W 8 -3 300   80,00% 57,40%
27 Mihalović - Frančić (8) 3 NT N 9 -1  50 20,00% 55,62%
10 Peroš - Starčević (6) 2 N 4 +1 140   80,00% 56,73%
11 Peroš - Starčević (6) 3 W 6 +2  150 80,00% 57,74%
12 Peroš - Starčević (6) 4 S A -1  100 100,00% 59,50%
1 Vila - Kauzlarić (2) 3 NT W 2 +1  430 60,00% 59,52%
2 Vila - Kauzlarić (2) 3 N 3 +1 130   20,00% 58,00%
3 Vila - Kauzlarić (2) 3 E A +2  200 50,00% 57,70%
                155,80