Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Vila - Kauzlarić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Mastrović - Kancijanić (10) 3 N 3 +1 130   100,00% 100,00%
14 Mastrović - Kancijanić (10) 4 W J -2 100   0,00% 50,00%
15 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT N 4 -1  100 50,00% 50,00%
25 Rex - Butković M. (12) 3 NT S 2 +1 430   30,00% 45,00%
26 Rex - Butković M. (12) 4 S K = 620   100,00% 56,00%
27 Rex - Butković M. (12) 3 NT N 9 = 400   80,00% 60,00%
7 Kopani - Serdinšek (11) 4 N 9 = 620   60,00% 60,00%
8 Kopani - Serdinšek (11) 3 N 10 = 110   100,00% 65,00%
9 Kopani - Serdinšek (11) 5 N 4 -1  50 98,00% 68,67%
10 Komnenović - Karnelutti (7) 2 N J +2 170   70,00% 68,80%
11 Komnenović - Karnelutti (7) 3 W 3 +1  170 0,00% 62,55%
12 Komnenović - Karnelutti (7) 3 N 9 +1 130   40,00% 60,67%
19 Mihalović - Frančić (8) 2 N 2 +2 170   60,00% 60,62%
20 Mihalović - Frančić (8) 5 N A +1 620   40,00% 59,14%
21 Mihalović - Frančić (8) 4 E 8 -2 100   60,00% 59,20%
4 Peroš - Starčević (6) 4 W 8 -1 100   50,00% 58,63%
5 Peroš - Starčević (6) 3 E A +1  130 90,00% 60,47%
6 Peroš - Starčević (6) 2 N K = 110   60,00% 60,44%
22 Jovančević - Skitarelić (1) 3 NT E 4 =  600 90,00% 62,00%
23 Jovančević - Skitarelić (1) 4 W 4 +1  650 80,00% 62,90%
24 Jovančević - Skitarelić (1) 3 NT E 2 +1  430 70,00% 63,24%
16 Sclaunich - Kvajo (4) 5 W 4 -3 300   0,00% 60,36%
17 Sclaunich - Kvajo (4) 4 S 4 = 420   40,00% 59,48%
18 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT W 3 =  400 70,00% 59,92%
1 Brković - Brković (3) 3 NT W 2 +1  430 40,00% 59,12%
2 Brković - Brković (3) 3 N 3 +1 130   80,00% 59,92%
3 Brković - Brković (3) 3 E A +2  200 50,00% 59,56%
                160,80