Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Jovančević - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT W 7 +1  430 60,00% 60,00%
2 Sclaunich - Kvajo (4) 4 S 10 -2  200 100,00% 80,00%
3 Sclaunich - Kvajo (4) 5 x S A -2  300 90,00% 83,33%
4 Kopani - Serdinšek (11) 4 E K -3 300   100,00% 87,50%
5 Kopani - Serdinšek (11) 3 E 7 -1 50   80,00% 86,00%
6 Kopani - Serdinšek (11) 3 N K = 140   60,00% 81,67%
13 Mihalović - Frančić (8) 3 N 2 +3 170   40,00% 75,71%
14 Mihalović - Frančić (8) 3 E K +1  130 50,00% 72,50%
15 Mihalović - Frančić (8) 2 N 4 = 110   80,00% 73,33%
25 Peroš - Starčević (6) 4 S 2 +3 510   20,00% 68,00%
26 Peroš - Starčević (6) 5 x W 4 =  750 80,00% 69,09%
27 Peroš - Starčević (6) 3 NT N 10 -1  50 80,00% 70,00%
16 Matković - Marušić (5) 4 W 4 -1 100   60,00% 69,23%
17 Matković - Marušić (5) 4 S 4 = 420   40,00% 67,14%
18 Matković - Marušić (5) 3 NT W 6 +1  430 100,00% 69,33%
10 Doričić - Butković V. (9) 2 N Q +1 140   80,00% 70,00%
11 Doričić - Butković V. (9) 4 W 3 -1 50   40,00% 68,24%
12 Doričić - Butković V. (9) 3 NT N K +1 630   10,00% 65,00%
22 Vila - Kauzlarić (2) 3 NT E 4 =  600 10,00% 62,11%
23 Vila - Kauzlarić (2) 4 W 4 +1  650 20,00% 60,00%
24 Vila - Kauzlarić (2) 3 NT E 2 +1  430 30,00% 58,57%
7 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT S 6 -3  300 100,00% 60,45%
8 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT S 4 = 400   70,00% 60,87%
9 Mastrović - Kancijanić (10)   N   -   62,70% 60,95%
19 Komnenović - Karnelutti (7) 2 N 8 +1 140   30,00% 59,71%
20 Komnenović - Karnelutti (7) 6 N A = 1370   100,00% 61,26%
21 Komnenović - Karnelutti (7) 4 x E 4 -2 300   100,00% 62,69%
                169,27