Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Matković - Marušić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Mihalović - Frančić (8) 4 N A +1 650   80,00% 80,00%
8 Mihalović - Frančić (8) 3 NT S 4 +2 460   90,00% 85,00%
9 Mihalović - Frančić (8) 3 NT N 5 +1 430   50,00% 73,33%
19 Peroš - Starčević (6) 4 N 7 = 420   10,00% 57,50%
20 Peroš - Starčević (6) 3 NT S J +1 630   40,00% 54,00%
21 Peroš - Starčević (6) 3 x E 4 -1 100   40,00% 51,67%
10 Rex - Butković M. (12) 3 N A +1 170   30,00% 48,57%
11 Rex - Butković M. (12) 4 W 3 -1 50   40,00% 47,50%
12 Rex - Butković M. (12) 2 E 2 -1 50   80,00% 51,11%
4 Brković - Brković (3) 4 W 8 -1 100   50,00% 51,00%
5 Brković - Brković (3) 3 W A =  110 50,00% 50,91%
6 Brković - Brković (3) 3 N 2 -1  50 80,00% 53,33%
16 Jovančević - Skitarelić (1) 4 W 4 -1 100   40,00% 52,31%
17 Jovančević - Skitarelić (1) 4 S 4 = 420   60,00% 52,86%
18 Jovančević - Skitarelić (1) 3 NT W 6 +1  430 0,00% 49,33%
1 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT W 2 +1  430 60,00% 50,00%
2 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT N 2 +3 690   0,00% 47,06%
3 Mastrović - Kancijanić (10) 5 x S 2 -2  300 90,00% 49,44%
13 Kopani - Serdinšek (11) 3 NT N 4 +3 690   100,00% 52,11%
14 Kopani - Serdinšek (11) 3 W 3 =  110 80,00% 53,50%
15 Kopani - Serdinšek (11) 3 NT S 8 -2  200 10,00% 51,43%
22 Doričić - Butković V. (9) 4 W A -1 100   30,00% 50,45%
23 Doričić - Butković V. (9) 4 W 5 =  620 50,00% 50,43%
24 Doričić - Butković V. (9) 4 W 7 =  420 40,00% 50,00%
25 Sclaunich - Kvajo (4) 6 S 5 = 920   100,00% 52,00%
26 Sclaunich - Kvajo (4) 5 W K =  600 40,00% 51,54%
27 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT N 6 = 400   80,00% 52,59%
                142,00