Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Mihalović - Frančić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Matković - Marušić (5) 4 N A +1 650   20,00% 20,00%
8 Matković - Marušić (5) 3 NT S 4 +2 460   10,00% 15,00%
9 Matković - Marušić (5) 3 NT N 5 +1 430   50,00% 26,67%
10 Sclaunich - Kvajo (4) 2 N Q +1 140   80,00% 40,00%
11 Sclaunich - Kvajo (4) 5 W J -2 100   0,00% 32,00%
12 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT N 9 +1 630   10,00% 28,33%
13 Jovančević - Skitarelić (1) 3 N 2 +3 170   60,00% 32,86%
14 Jovančević - Skitarelić (1) 3 E K +1  130 50,00% 35,00%
15 Jovančević - Skitarelić (1) 2 N 4 = 110   20,00% 33,33%
16 Kopani - Serdinšek (11) 4 W 4 -1 100   60,00% 36,00%
17 Kopani - Serdinšek (11) 5 x E A -2 300   90,00% 40,91%
18 Kopani - Serdinšek (11) 3 NT W 3 -1 50   20,00% 39,17%
19 Vila - Kauzlarić (2) 2 N 2 +2 170   40,00% 39,23%
20 Vila - Kauzlarić (2) 5 N A +1 620   60,00% 40,71%
21 Vila - Kauzlarić (2) 4 E 8 -2 100   40,00% 40,67%
22 Komnenović - Karnelutti (7) 3 NT E 6 =  600 90,00% 43,75%
23 Komnenović - Karnelutti (7) 3 S 3 -2  200 10,00% 41,76%
24 Komnenović - Karnelutti (7) 3 NT W 7 +1  430 70,00% 43,33%
25 Brković - Brković (3) 3 NT S 6 +1 430   70,00% 44,74%
26 Brković - Brković (3) 4 W 8 -3 300   20,00% 43,50%
27 Brković - Brković (3) 3 NT N 9 -1  50 80,00% 45,24%
1 Rex - Butković M. (12) 3 NT W 2 +1  430 60,00% 45,91%
2 Rex - Butković M. (12) 2 NT S 3 -1  100 60,00% 46,52%
3 Rex - Butković M. (12) 3 E A +2  200 50,00% 46,67%
4 Doričić - Butković V. (9) 4 E K -2 200   20,00% 45,60%
5 Doričić - Butković V. (9) 2 E A +2  130 90,00% 47,31%
6 Doričić - Butković V. (9) 3 N 4 +1 170   0,00% 45,56%
                123,00