Ponedjeljak
06.03.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Peroš - Starčević (6) 4 W 4 -1 100   60,00% 60,00%
17 Peroš - Starčević (6) 4 S 4 +1 450   0,00% 30,00%
18 Peroš - Starčević (6) 3 NT W 3 -1 50   20,00% 26,67%
7 Brković - Brković (3) 3 NT S 2 +1 630   40,00% 30,00%
8 Brković - Brković (3) 3 NT S 6 +2 460   10,00% 26,00%
9 Brković - Brković (3) 3 NT S 7 +2 460   2,00% 22,00%
1 Komnenović - Karnelutti (7) 1 E 4 +3  170 0,00% 18,86%
2 Komnenović - Karnelutti (7) 3 S 8 -1  100 60,00% 24,00%
3 Komnenović - Karnelutti (7) 4 S A = 420   0,00% 21,33%
13 Sclaunich - Kvajo (4) 3 E A -2 200   60,00% 25,20%
14 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT W 3 +1  430 0,00% 22,91%
15 Sclaunich - Kvajo (4) 3 NT S 6 -2  200 10,00% 21,83%
25 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT S 2 = 400   100,00% 27,85%
26 Mastrović - Kancijanić (10) 2 E A =  110 40,00% 28,71%
27 Mastrović - Kancijanić (10) 3 NT N 10 -1  50 80,00% 32,13%
10 Jovančević - Skitarelić (1) 2 N Q +1 140   20,00% 31,38%
11 Jovančević - Skitarelić (1) 4 W 3 -1 50   60,00% 33,06%
12 Jovančević - Skitarelić (1) 3 NT N K +1 630   90,00% 36,22%
19 Rex - Butković M. (12) 3 S J = 140   70,00% 38,00%
20 Rex - Butković M. (12) 4 N A +2 170   80,00% 40,10%
21 Rex - Butković M. (12) 4 E 9 -2 100   40,00% 40,10%
22 Matković - Marušić (5) 4 W A -1 100   70,00% 41,45%
23 Matković - Marušić (5) 4 W 5 =  620 50,00% 41,83%
24 Matković - Marušić (5) 4 W 7 =  420 60,00% 42,58%
4 Mihalović - Frančić (8) 4 E K -2 200   80,00% 44,08%
5 Mihalović - Frančić (8) 2 E A +2  130 10,00% 42,77%
6 Mihalović - Frančić (8) 3 N 4 +1 170   100,00% 44,89%
                121,20