Četvrtak
16.02.2023.

par: Vila - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Doričić - Butković V. (3) 1 NT N 6 +2 150   -1 -1
2 Doričić - Butković V. (3) 5 W 8 -1 50   -1 -2
3 Doričić - Butković V. (3) 2 N 3 +1 140   -3 -5
4 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 3 N K -1  100 -3 -8
5 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 2 S 4 +2 130   0 -8
6 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 3 NT N 8 = 400   8 0
13 Putić - Pozderac (6) 1 NT N 2 +1 120   -1 -1
14 Putić - Pozderac (6) 2 W 6 +1  140 -1 -2
15 Putić - Pozderac (6) 4 S A +1 650   -1 -3
25 Peroš - Starčević (11) 4 N A -1  50 3 0
26 Peroš - Starčević (11) 1 NT S Q +2 150   0 0
27 Peroš - Starčević (11) 4 S A +1 450   -1 -1
16 Erceg - Žagar (5) 2 W 9 =  90 -1 -2
17 Erceg - Žagar (5) 1 NT x S A -2  300 7 5
18 Erceg - Žagar (5) 4 W A =  420 0 5
10 Žorž - Andrijašević (12) 2 NT N 2 +1 150   -1 4
11 Žorž - Andrijašević (12) 3 S Q -1  50 2 6
12 Žorž - Andrijašević (12) 3 W K -1 50   7 13
22 Ravlić - Škreblin (9) 4 E 7 -2 200   7 20
23 Ravlić - Škreblin (9) 3 S Q +1 130   0 20
24 Ravlić - Škreblin (9) 4 S K +2 480   1 21
7 Kesić - Juračić (7) 3 NT W 3 +1  630 0 21
8 Kesić - Juračić (7) 3 NT N Q +2 460   0 21
9 Kesić - Juračić (7) 4 S A -2  100 4 25
19 Jovančević - Fabijanić (8) 2 N 6 +1 140   6 31
20 Jovančević - Fabijanić (8) 4 S 6 +1 650   0 31
21 Jovančević - Fabijanić (8) 3 NT N 4 -1  100 -3 28
                28