Četvrtak
16.02.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Vila - Skitarelić (2) 1 NT N 6 +2 150   1 1
2 Vila - Skitarelić (2) 5 W 8 -1 50   1 2
3 Vila - Skitarelić (2) 2 N 3 +1 140   3 5
10 Putić - Pozderac (6) 2 S 8 = 110   -1 4
11 Putić - Pozderac (6) 3 E K -1 50   2 6
12 Putić - Pozderac (6) 4 S K = 620   7 13
22 Peroš - Starčević (11) 4 E 7 =  620 11 24
23 Peroš - Starčević (11) 2 S 7 +2 130   0 24
24 Peroš - Starčević (11) 4 S 9 = 420   1 25
13 Žorž - Andrijašević (12) 1 NT N 2 +1 120   1 26
14 Žorž - Andrijašević (12) 2 W 4 +2  170 2 28
15 Žorž - Andrijašević (12) 5 S A = 650   1 29
7 Rex - Butković M. (10) 3 NT W 3 +1  630 0 29
8 Rex - Butković M. (10) 3 NT N Q +2 460   0 29
9 Rex - Butković M. (10) 1 NT N K +2 150   -3 26
19 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 2 N 7 = 90   5 31
20 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 4 S A +1 650   0 31
21 Gruić-Grmuša - Kvajo (4) 2 N A = 110   3 34
4 Kesić - Juračić (7) 3 W 5 -2 200   -5 29
5 Kesić - Juračić (7) 3 NT N 5 = 600   -10 19
6 Kesić - Juračić (7) 3 NT S 4 -1  50 3 22
16 Ravlić - Škreblin (9) 2 NT W 5 +1  150 -1 21
17 Ravlić - Škreblin (9) 2 NT E 4 =  120 -3 18
18 Ravlić - Škreblin (9) 4 W A =  420 0 18
25 Erceg - Žagar (5) 5 N K = 450   -9 9
26 Erceg - Žagar (5) 3 x E A =  670 13 22
27 Erceg - Žagar (5) 4 S K = 420   0 22
                22