Ponedjeljak
13.02.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Jovančević Robert - Fabijanić Dražen (12) 3 E 5 +1  130 98,58% 98,58%
26 Jovančević Robert - Fabijanić Dražen (12) 6 W 4 +1  1460 40,25% 69,42%
11 Gruić-Grmuša Lovorka - Škreblin Ognjen (4) 2 S J = 110   11,08% 49,97%
12 Gruić-Grmuša Lovorka - Škreblin Ognjen (4) 4 S K +1 650   20,83% 42,69%
19 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 2 W K +1  110 30,58% 40,27%
20 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 3 NT S 4 +1 630   30,58% 38,65%
23 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (8) 2 N A = 90   40,25% 38,88%
24 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (8) 3 NT W 4 +2  460 73,33% 43,19%
7 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (6) 4 N 4 +2 680   11,08% 39,62%
8 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (6) 3 NT S 6 +2 460   79,17% 43,58%
1 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 4 W 3 +2  480 50,00% 44,16%
2 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 1 NT E 10 -2 100   79,17% 47,08%
9 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (13) 3 NT E Q =  600 88,92% 50,29%
10 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (13) 4 x W A -2 500   79,17% 52,36%
3 bye (14) -   60,00% 52,87%
4 bye (14) -   60,00% 53,31%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (1) 3 E K +1  170 69,42% 54,26%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (1) 4 E J -1 50   1,42% 51,32%
13 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 2 NT S 2 -1  100 40,25% 50,74%
14 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 4 S A +1 450   88,92% 52,65%
15 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 2 NT E J -2 100   20,83% 51,13%
16 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 1 NT E Q +1  120 59,75% 51,53%
5 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (3) 3 NT N 3 +1 630   69,42% 52,30%
6 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (3) 2 NT E 9 =  120 1,42% 50,18%
21 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (2) 3 x S A -6  1700 1,42% 48,23%
22 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (2) 4 S J -2  100 30,58% 47,55%
                148,37