Ponedjeljak
13.02.2023.

par: Gruić-Grmuša Lovorka - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (6) 3 W 10 +2  200 30,58% 30,58%
22 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (6) 4 S 3 -1  50 20,83% 25,71%
11 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 2 S J = 110   88,92% 46,78%
12 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (9) 4 S K +1 650   79,17% 54,88%
1 Jovančević Robert - Fabijanić Dražen (12) 4 W K +2  480 50,00% 53,90%
2 Jovančević Robert - Fabijanić Dražen (12) 2 W 5 -2 100   79,17% 58,11%
5 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 3 N 4 +1 130   79,17% 61,12%
6 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (11) 1 E 2 +2  110 69,42% 62,16%
17 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (2) 3 E A +1  170 69,42% 62,96%
18 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (2) 4 E J +2  480 59,75% 62,64%
25 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (8) 3 NT E 5 -1 100   69,42% 63,26%
26 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (8) 6 NT W 5 +1  1470 79,17% 64,58%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 2 E K +2  170 79,17% 65,71%
4 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 3 NT E 7 =  600 98,58% 68,05%
13 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (13) 4 x E K -2 500   98,58% 70,09%
14 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (13) 4 S J = 420   20,83% 67,01%
7 bye (14) -   60,00% 66,60%
8 bye (14) -   60,00% 66,23%
15 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (3) 3 NT E 6 -2 100   20,83% 63,84%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (3) 3 E A -2 200   1,42% 60,72%
9 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 3 NT E Q =  600 11,08% 58,36%
10 Erceg Iva - Žagar Boris (5) 4 N A +2 680   79,17% 59,30%
23 Doričić Jasna - Butković Vedran (1) 2 S 8 -3  300 79,17% 60,17%
24 Doričić Jasna - Butković Vedran (1) 3 NT W 3 +1  430 26,67% 58,77%
19 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 3 NT E 6 -1 100   98,58% 60,36%
20 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 3 NT N 9 = 600   20,83% 58,84%
                183,59