Četvrtak
09.02.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Ravlić - Škreblin (3) 1 NT S Q = 90   4 4
2 Ravlić - Škreblin (3) 2 W 8 +1  110 -4 0
3 Ravlić - Škreblin (3) 4 N 8 = 420   0 0
10 Starčević - Peroš (10) 3 S 4 +3 170   -6 -6
11 Starčević - Peroš (10) 3 NT W K +2  460 0 -6
12 Starčević - Peroš (10) 2 W 8 +1  110 -1 -7
22 Katnić M. - Kauzlarić (11) 3 W 6 =  140 0 -7
23 Katnić M. - Kauzlarić (11) 2 x E A -1 200   7 0
24 Katnić M. - Kauzlarić (11) 5 x N K -3  500 1 1
13 Erceg - Žagar (2) 5 E 8 +1  680 -4 -3
14 Erceg - Žagar (2) 3 W 10 =  140 0 -3
15 Erceg - Žagar (2) 4 N 10 +1 650   -5 -8
7 Juračić - Kesić (6) 3 NT E 5 =  600 -1 -9
8 Juračić - Kesić (6) 3 E K +2  200 -4 -13
9 Juračić - Kesić (6) 2 E A -2 200   -5 -18
19 Guščić - Gruić-Grmuša (8) 2 E A -3 300   6 -12
20 Guščić - Gruić-Grmuša (8) 2 S 10 +3 150   6 -6
21 Guščić - Gruić-Grmuša (8) 4 x S 4 -1  200 0 -6
4 bye (12) -   3 -3
5 bye (12) -   3 0
6 bye (12) -   3 3
16 Kvajo - Poklepović (5) 2 N 10 +1 110   -1 2
17 Kvajo - Poklepović (5) 4 W K -1 50   0 2
18 Kvajo - Poklepović (5) 3 NT S 6 +3 690   7 9
25 Jovančević - Vila (9) 3 S 10 = 110   0 9
26 Jovančević - Vila (9) 4 S 10 -2  200 4 13
27 Jovančević - Vila (9) 4 N 4 +1 450   0 13
                13