Ponedjeljak
06.02.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (2) 4 x S A -1  100 69,42% 69,42%
18 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (2) 3 NT S 6 +2 660   11,08% 40,25%
1 bye (14) -   60,00% 46,83%
2 bye (14) -   60,00% 50,13%
21 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (4) 3 NT S A +1 630   88,92% 57,88%
22 Cetina Mate - Kauzlarić Boris (4) 5 E A =  600 1,42% 48,47%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (9) 3 W 4 +3  230 11,08% 43,13%
4 Peroš Gordana - Starčević Marijan (9) 3 E 4 +1  130 69,42% 46,42%
23 Frančić Miro - Mihalović Luka (8) 2 S 9 = 110   50,00% 46,81%
24 Frančić Miro - Mihalović Luka (8) 2 N 6 = 90   40,25% 46,16%
11 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (12) 3 NT E 4 =  400 59,75% 47,39%
12 Serdinšek Dunja - Kopani Ersilija (12) 3 S A -1  100 98,58% 51,66%
7 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 S A +1 650   98,58% 55,27%
8 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 N A = 420   79,17% 56,98%
9 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (5) 3 N 8 -1  50 40,25% 55,86%
10 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (5) 3 NT E 2 +3  690 69,42% 56,71%
25 Kvajo Zoran - Fabijanić Dražen (10) 4 S 4 -2  100 40,25% 55,74%
26 Kvajo Zoran - Fabijanić Dražen (10) 2 W 5 =  110 79,17% 57,04%
15 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 S 6 -2  200 1,42% 54,11%
16 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 2 E 6 +3  200 98,58% 56,34%
19 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 S A +1 450   50,00% 56,04%
20 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 2 S A +2 130   20,83% 54,44%
5 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 W 4 -2 100   1,42% 52,13%
6 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 x N A -2  300 59,75% 52,45%
13 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 3 W A =  140 69,42% 53,13%
14 Erceg Iva - Žagar Boris (3) 4 S 4 = 420   20,83% 51,88%
                161,88