Ponedjeljak
30.01.2023.

par: Frančić Miro - Mihalović Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 3 W K +1  130 0,81% 0,81%
23 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 3 W K =  140 14,88% 7,84%
24 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 2 NT W K +1  150 50,00% 21,90%
1 bye (18) -   60,00% 31,42%
2 bye (18) -   60,00% 37,14%
3 bye (18) -   60,00% 40,95%
7 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 2 E A -1 100   57,06% 43,25%
8 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 5 S K +2 440   71,13% 46,73%
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 E K -1 100   43,00% 46,32%
13 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 4 E 7 =  620 64,06% 48,09%
14 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 3 NT W 5 +1  430 71,13% 50,19%
15 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 2 S A +1 140   43,00% 49,59%
19 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 2 E A -1 100   28,94% 48,00%
20 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 3 N J +2 150   57,06% 48,65%
21 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 3 NT S 5 -4  400 99,25% 52,02%
25 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 4 W 6 +1  650 64,06% 52,77%
26 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 3 E 2 -1 100   50,00% 52,61%
27 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 6 NT S Q -1  50 71,13% 53,64%
4 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 3 N 3 = 110   28,94% 52,34%
5 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 3 NT N 6 = 600   14,88% 50,47%
6 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 4 S 10 +2 480   50,00% 50,44%
10 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 3 E K -1 100   7,81% 48,51%
11 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 4 W 4 +2  480 92,19% 50,40%
12 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 4 N 8 -1  100 99,25% 52,44%
16 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 3 N A -2  100 43,00% 52,06%
17 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 1 N 2 +1 110   57,06% 52,25%
18 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 6 NT E K +1  1020 50,00% 52,17%
                225,38