Ponedjeljak
30.01.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 2 W Q +1  140 50,00% 50,00%
11 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 4 W 9 +1  450 43,00% 46,50%
12 Doričić Jasna - Butković Vedran (5) 1 NT S 3 +3 180   57,06% 50,02%
16 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 3 NT E 9 -2 200   0,81% 37,72%
17 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 2 N J +1 140   35,94% 37,36%
18 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (2) 6 NT E K +1  1020 50,00% 39,47%
22 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 3 N 9 -4  200 71,13% 43,99%
23 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 3 NT E 3 +1  630 78,13% 48,26%
24 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (15) 3 NT W K -1 50   14,88% 44,55%
1 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 2 NT W 3 -3 150   0,81% 40,18%
2 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 3 N 8 -1  100 57,06% 41,71%
3 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (7) 3 S K = 140   57,06% 42,99%
7 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 2 S 8 = 110   28,94% 41,91%
8 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 6 N 2 +1 1010   14,88% 39,98%
9 Erceg Iva - Žagar Boris (4) 2 S K -1  50 85,19% 42,99%
13 bye (18) -   60,00% 44,05%
14 bye (18) -   60,00% 44,99%
15 bye (18) -   60,00% 45,83%
19 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 2 E J +1  140 92,19% 48,27%
20 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 S 5 +1 150   57,06% 48,71%
21 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 W 9 -2 100   0,81% 46,43%
25 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 4 N 5 -2  100 14,88% 44,99%
26 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 4 N K -1  100 78,13% 46,43%
27 Guščić Toni - Gruić-Grmuša Lovorka (14) 3 NT S Q +2 460   14,88% 45,12%
4 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 3 NT N 10 -3  300 99,25% 47,28%
5 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 1 NT N 5 = 90   71,13% 48,20%
6 Rodin Jasna - Fucak Vida (16) 4 S 10 +2 480   50,00% 48,27%
                208,51