Četvrtak
26.01.2023.

par: Rex - Ljubisavljević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
22 Skitarelić - Jovančević (1) 2 S 2 = 110   -3 -3
23 Skitarelić - Jovančević (1) 4 S 2 -2  200 11 8
24 Skitarelić - Jovančević (1) 2 N 10 = 110   -2 6
7 Erceg - Butković M. (2) 2 N 6 = 110   5 11
8 Erceg - Butković M. (2) 3 S 10 = 110   -1 10
9 Erceg - Butković M. (2) 4 W A +1  650 0 10
19 bye (12) -   3 13
20 bye (12) -   3 16
21 bye (12) -   3 19
4 Kvajo - Florini (7) 4 S 4 -2  200 -8 11
5 Kvajo - Florini (7) 2 S 2 -2  200 2 13
6 Kvajo - Florini (7) 3 E 9 =  140 -4 9
13 Katnić M. - Kauzlarić (6) 5 S A = 600   -15 -6
14 Katnić M. - Kauzlarić (6) 3 E 4 =  110 0 -6
15 Katnić M. - Kauzlarić (6) 3 NT N 8 +1 630   0 -6
16 Serdinšek - Kancijanić (10) 3 NT N 7 +1 430   -2 -8
17 Serdinšek - Kancijanić (10) 3 NT S 2 -1  50 -4 -12
18 Serdinšek - Kancijanić (10) 5 S J = 600   -2 -14
25 Žorž - Andrijašević (9) 2 E 2 +1  140 -2 -16
26 Žorž - Andrijašević (9) 1 E 3 =  70 1 -15
27 Žorž - Andrijašević (9) 2 S 4 -1  50 -2 -17
10 Starčević - Peroš (8) 3 NT N K = 600   -6 -23
11 Starčević - Peroš (8) 3 N 8 +1 170   -1 -24
12 Starčević - Peroš (8) 2 E 9 +1  140 0 -24
1 Putić - Pozderac (4) 2 N 9 +2 170   2 -22
2 Putić - Pozderac (4) 4 N 2 +2 680   0 -22
3 Putić - Pozderac (4) 6 S 3 = 980   0 -22
                -22