Četvrtak
26.01.2023.

par: Kesić - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Doričić - Butković V. (3) 3 E 3 -1 50   5 5
2 Doričić - Butković V. (3) 4 N K +2 680   0 5
3 Doričić - Butković V. (3) 6 S 7 = 980   0 5
4 Skitarelić - Jovančević (1) 2 NT N 4 = 120   0 5
5 Skitarelić - Jovančević (1) 3 NT E Q +1  430 -5 0
6 Skitarelić - Jovančević (1) 4 x N 5 -3  500 -11 -11
13 Žorž - Andrijašević (9) 5 W A =  650 0 -11
14 Žorž - Andrijašević (9) 2 S 3 = 110   6 -5
15 Žorž - Andrijašević (9) 3 NT S K +1 630   0 -5
25 Starčević - Peroš (8) 2 E 9 +1  140 2 -3
26 Starčević - Peroš (8) 3 S 10 -1  100 0 -3
27 Starčević - Peroš (8) 4 E 3 -2 100   -3 -6
16 Kvajo - Florini (7) 3 NT N 6 +3 490   0 -6
17 Kvajo - Florini (7) 3 NT S 10 -2  100 5 -1
18 Kvajo - Florini (7) 2 N K +3 200   10 9
10 Erceg - Butković M. (2) 3 NT S 10 +1 630   -6 3
11 Erceg - Butković M. (2) 5 E 10 -2 100   1 4
12 Erceg - Butković M. (2) 2 W 5 +1  140 0 4
22 Putić - Pozderac (4) 4 S 2 -2  100 -3 1
23 Putić - Pozderac (4) 4 x W 6 -2 500   5 6
24 Putić - Pozderac (4) 2 N 10 -2  100 -4 2
7 bye (12) -   3 5
8 bye (12) -   3 8
9 bye (12) -   3 11
19 Katnić M. - Kauzlarić (6) 4 x N 5 -2  300 -6 5
20 Katnić M. - Kauzlarić (6) 3 E J -3 300   9 14
21 Katnić M. - Kauzlarić (6) 3 E 6 =  140 -1 13
                13