Četvrtak
26.01.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Kesić - Juračić (5) 3 E 3 -1 50   -5 -5
2 Kesić - Juračić (5) 4 N K +2 680   0 -5
3 Kesić - Juračić (5) 6 S 7 = 980   0 -5
10 Žorž - Andrijašević (9) 3 NT N 4 -1  100 -10 -15
11 Žorž - Andrijašević (9) 4 x N 8 -2  300 -10 -25
12 Žorž - Andrijašević (9) 2 E Q -1 50   5 -20
22 Starčević - Peroš (8) 4 S 2 -2  100 3 -17
23 Starčević - Peroš (8) 4 S 2 = 620   -7 -24
24 Starčević - Peroš (8) 2 E 6 +1  140 5 -19
13 Erceg - Butković M. (2) 4 W A +1  650 0 -19
14 Erceg - Butković M. (2) 3 E 4 +1  130 1 -18
15 Erceg - Butković M. (2) 2 N 10 +2 170   10 -8
7 Serdinšek - Kancijanić (10) 4 N 9 -2  200 3 -5
8 Serdinšek - Kancijanić (10) 3 N K = 140   0 -5
9 Serdinšek - Kancijanić (10) 4 W 2 +1  650 0 -5
19 Skitarelić - Jovančević (1) 4 N 5 -1  50 1 -4
20 Skitarelić - Jovančević (1) 2 N K -1  100 0 -4
21 Skitarelić - Jovančević (1) 3 S 10 -1  100 0 -4
4 bye (12) -   3 -1
5 bye (12) -   3 2
6 bye (12) -   3 5
16 Putić - Pozderac (4) 3 NT S 3 +4 520   1 6
17 Putić - Pozderac (4) 3 NT S 6 = 400   7 13
18 Putić - Pozderac (4) 3 NT S J +3 690   1 14
25 Kvajo - Florini (7) 3 E 3 =  140 2 16
26 Kvajo - Florini (7) 1 NT E 3 +1  120 1 17
27 Kvajo - Florini (7) 2 N K -1  50 2 19
                19