Četvrtak
19.01.2023.

par: Gruić-Grmuša - Karnelutti
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
3 Kvajo - Poklepović (3) 3 S 9 -1  50 0 0
4 Kvajo - Poklepović (3) 2 S 10 +2 170   4 4
13 Rodin - Florini (13) 2 NT W 3 -2 200   5 9
14 Rodin - Florini (13) 2 NT E 3 =  120 0 9
17 Erceg - Žagar (2) 2 S 7 +2 170   3 12
18 Erceg - Žagar (2) 3 N 2 +2 200   -6 6
9 Žilić - Jovančević (1) 4 W K =  620 -3 3
10 Žilić - Jovančević (1) 2 E Q +1  140 -4 -1
15 bye (14)   N   -   3 2
16 bye (14)   N   -   3 5
11 Kancijanić - Mastrović (7) 4 N 5 +1 450   -1 4
12 Kancijanić - Mastrović (7) 3 NT E 10 +3  490 1 5
25 Kesić - Putić (4) 1 NT N 7 +1 120   -3 2
26 Kesić - Putić (4) 5 x N A -4  1100 10 12
19 Doričić - Butković V. (12) 2 NT W 3 -2 200   -6 6
20 Doričić - Butković V. (12) 6 NT S 7 -3  300 10 16
1 Starčević - Peroš (9) 3 NT S 4 +1 430   0 16
2 Starčević - Peroš (9) 3 W 3 =  140 -5 11
23 Fabijanić - Glavić (10) 1 NT E 9 +1  120 -1 10
24 Fabijanić - Glavić (10) 3 NT N 9 -2  100 -7 3
21 Vila - Skitarelić (8) 3 NT S 6 = 600   -1 2
22 Vila - Skitarelić (8) 3 NT S 9 +3 490   7 9
5 Ravlić - Škreblin (6) 3 NT N 5 +2 660   -1 8
6 Ravlić - Škreblin (6) 6 E A -1 100   -9 -1
7 Katnić M. - Kauzlarić (5) 5 x S 3 -2  500 -9 -10
8 Katnić M. - Kauzlarić (5) 3 S 10 +1 130   0 -10
                -10