Četvrtak
19.01.2023.

par: Ravlić - Škreblin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
11 Vila - Skitarelić (8) 4 S K = 420   0 0
12 Vila - Skitarelić (8) 4 W J +1  450 0 0
15 Kancijanić - Mastrović (7) 4 E 2 +1  450 0 0
16 Kancijanić - Mastrović (7) 3 NT S 5 = 400   -3 -3
7 Fabijanić - Glavić (10) 4 S 8 -1  100 1 -2
8 Fabijanić - Glavić (10) 2 E J -2 100   -1 -3
13 bye (14)   N   -   3 0
14 bye (14)   N   -   3 3
9 Starčević - Peroš (9) 4 W K =  620 3 6
10 Starčević - Peroš (9) 1 NT S 3 +1 120   -3 3
23 Žilić - Jovančević (1) 1 NT N 4 = 90   -5 -2
24 Žilić - Jovančević (1) 1 x E Q -2 300   -3 -5
17 Kvajo - Poklepović (3) 4 S 7 -1  50 3 -2
18 Kvajo - Poklepović (3) 3 N 7 +2 200   6 4
25 Rodin - Florini (13) 2 E 5 +1  140 4 8
26 Rodin - Florini (13) 4 E 5 +2  680 1 9
21 Katnić M. - Kauzlarić (5) 3 NT S 6 = 600   -1 8
22 Katnić M. - Kauzlarić (5) 3 NT S 5 -1  50 -6 2
19 Kesić - Putić (4) 4 E 6 -1 100   4 6
20 Kesić - Putić (4) 6 NT S 5 -1  100 -6 0
3 Doričić - Butković V. (12) 2 W 7 -1 100   -4 -4
4 Doričić - Butković V. (12) 4 S 10 -1  100 9 5
5 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11) 3 NT N 5 +2 660   1 6
6 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11) 6 E A -1 100   9 15
1 Erceg - Žagar (2) 3 NT S 5 +1 430   0 15
2 Erceg - Žagar (2) 3 W 3 =  140 -5 10
                10