Četvrtak
19.01.2023.

par: Kvajo - Poklepović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
3 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11) 3 S 9 -1  50 0 0
4 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11) 2 S 10 +2 170   -4 -4
9 bye (14)   N   -   3 -1
10 bye (14)   N   -   3 2
5 Vila - Skitarelić (8) 6 NT S 8 -1  100 12 14
6 Vila - Skitarelić (8) 5 W 6 +1  620 7 21
19 Katnić M. - Kauzlarić (5) 3 NT W Q =  600 11 32
20 Katnić M. - Kauzlarić (5) 6 NT S 8 -2  200 8 40
13 Kancijanić - Mastrović (7) 3 E 7 +1  170 4 44
14 Kancijanić - Mastrović (7) 2 W 6 +1  140 0 44
21 Kesić - Putić (4) 3 NT N A +1 630   0 44
22 Kesić - Putić (4) 3 NT N 3 +2 460   -6 38
17 Ravlić - Škreblin (6) 4 S 7 -1  50 -3 35
18 Ravlić - Škreblin (6) 3 N 7 +2 200   -6 29
15 Fabijanić - Glavić (10) 4 W A +1  450 0 29
16 Fabijanić - Glavić (10) 3 NT S 2 +3 490   0 29
25 Erceg - Žagar (2) 1 NT N 7 -2  100 3 32
26 Erceg - Žagar (2) 4 E 10 =  620 -1 31
1 Doričić - Butković V. (12) 3 NT S 5 +1 430   0 31
2 Doričić - Butković V. (12) 4 W 4 =  420 -3 28
23 Starčević - Peroš (9) 1 NT W 4 +1  120 1 29
24 Starčević - Peroš (9) 3 NT N 3 -1  50 6 35
7 Žilić - Jovančević (1) 5 S 8 -2  200 -2 33
8 Žilić - Jovančević (1) 2 NT N 6 +1 150   1 34
11 Rodin - Florini (13) 4 N K = 420   0 34
12 Rodin - Florini (13) 2 E 5 +1  110 8 42
                42