Četvrtak
12.01.2023.

par: Kesić - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Peroš - Starčević (1) 3 S 5 -1  50 0 0
2 Peroš - Starčević (1) 3 NT N 5 -2  200 -10 -10
11 Katnić M. - Kauzlarić (13) 4 N K -1  50 1 -9
12 Katnić M. - Kauzlarić (13) 4 W K -2 100   9 0
13 Putić - Pozderac (4) 2 NT N 9 = 120   -1 -1
14 Putić - Pozderac (4) 2 W K +1  140 -4 -5
9 Ljubisavljević - Rex (11) 2 x S 10 -3  500 10 5
10 Ljubisavljević - Rex (11) 1 E 3 =  80 -1 4
19 Erceg - Žagar (2) 4 E K +1  650 -9 -5
20 Erceg - Žagar (2) 4 N Q = 620   0 -5
23 Skitarelić - Vila (6) 4 E 4 +1  650 0 -5
24 Skitarelić - Vila (6) 3 W K -1 50   -1 -6
15 Brković - Brković (10) 4 x W 7 =  590 -5 -11
16 Brković - Brković (10) 4 E J -1 100   7 -4
21 bye (14)   N   -   3 -1
22 bye (14)   N   -   3 2
17 Doričić - Kvajo (9) 5 E K =  450 3 5
18 Doričić - Kvajo (9) 3 S 2 = 140   -3 2
5 Fabijanić - Glavić Z. (3) 6 W 2 -1 50   -3 -1
6 Fabijanić - Glavić Z. (3) 4 N A +2 480   0 -1
25 Žilić - Jovančević (5) 3 S 4 -1  50 0 -1
26 Žilić - Jovančević (5) 3 NT W Q +3  690 0 -1
7 Karnelutti - Gruić-Grmuša (7) 3 NT W 7 +1  630 5 4
8 Karnelutti - Gruić-Grmuša (7) 1 E 7 =  70 -1 3
3 Mastrović - Kancijanić (12) 3 W 6 +2  150 2 5
4 Mastrović - Kancijanić (12) 2 W 2 -1 100   0 5
                5