Četvrtak
12.01.2023.

par: Mastrović - Kancijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
11 Skitarelić - Vila (6) 4 N K -2  100 3 3
12 Skitarelić - Vila (6) 3 NT S J +2 660   -4 -1
7 Fabijanić - Glavić Z. (3) 4 E 6 +1  650 -5 -6
8 Fabijanić - Glavić Z. (3) 1 NT E 3 +2  150 -2 -8
5 Karnelutti - Gruić-Grmuša (7) 4 E K =  420 -9 -17
6 Karnelutti - Gruić-Grmuša (7) 4 N A +2 480   0 -17
15 Putić - Pozderac (4) 3 W 7 +2  200 -6 -23
16 Putić - Pozderac (4) 2 W A +2  170 -1 -24
17 Brković - Brković (10) 4 E K +2  480 -4 -28
18 Brković - Brković (10) 4 S 8 -1  100 -4 -32
13 Katnić M. - Kauzlarić (13) 1 NT N 6 +2 150   0 -32
14 Katnić M. - Kauzlarić (13) 4 E K -3 150   -4 -36
23 Doričić - Kvajo (9) 6 x W A -2 500   15 -21
24 Doričić - Kvajo (9) 3 E K -2 100   1 -20
1 Žilić - Jovančević (5) 2 W 9 -1 50   3 -17
2 Žilić - Jovančević (5) 3 NT S 10 = 600   8 -9
19 Peroš - Starčević (1) 4 E K +1  650 -9 -18
20 Peroš - Starčević (1) 5 N Q -1  100 -12 -30
25 bye (14)   N   -   3 -27
26 bye (14)   N   -   3 -24
21 Ljubisavljević - Rex (11) 2 N 6 +1 110   -6 -30
22 Ljubisavljević - Rex (11) 4 E K +1  650 9 -21
9 Erceg - Žagar (2) 2 NT E 5 -1 100   -4 -25
10 Erceg - Žagar (2) 2 S J -1  100 0 -25
3 Kesić - Juračić (8) 3 W 6 +2  150 -2 -27
4 Kesić - Juračić (8) 2 W 2 -1 100   0 -27
                -27