Ponedjeljak
09.01.2023.

par: Doričić Jasna - Kvajo Zoran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 2 E 6 =  110 50,00% 50,00%
22 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 3 N 10 +2 150   50,00% 50,00%
23 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 2 E A -1 100   20,83% 40,28%
24 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 4 N 8 = 130   59,75% 45,15%
25 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 1 NT N 7 -4  200 8,33% 37,78%
26 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 5 N 6 +2 710   66,67% 42,60%
27 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 4 S J = 420   91,67% 49,61%
28 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (2) 4 S 3 -2  200 0,00% 43,41%
29 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 3 NT E K +2  660 1,42% 38,74%
30 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 1 NT E K +3  180 98,58% 44,73%
31 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 3 NT W 2 -1 50   88,92% 48,74%
32 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 3 NT S K +1 430   88,92% 52,09%
1 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 1 NT S 5 +1 120   50,00% 51,93%
2 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 4 N A = 620   59,75% 52,49%
3 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 NT W 2 -1 100   40,25% 51,67%
4 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 W K -2 200   69,42% 52,78%
5 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 2 N 5 +2 170   40,25% 52,04%
6 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 2 N Q -3  150 20,83% 50,31%
7 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT W 2 +3  690 1,42% 47,74%
8 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 4 N 10 +2 480   30,58% 46,88%
9 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 S A -3  150 1,42% 44,71%
10 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 S A -1  100 30,58% 44,07%
11 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 NT W 3 +2  460 11,08% 42,64%
12 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 E K -1 50   59,75% 43,35%
13 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 5 N Q +1 620   69,42% 44,39%
14 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 2 NT S 4 +1 150   69,42% 45,36%
15 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 4 E J -1 50   98,58% 47,33%
16 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 S 7 -2  100 40,25% 47,07%
                158,17