Ponedjeljak
09.01.2023.

par: Fućak Vida - Rodin Jasna
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 3 NT N Q -1  100 79,17% 79,17%
14 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 1 NT S 2 +2 150   30,58% 54,88%
15 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 3 E J +1  170 20,83% 43,53%
16 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 3 NT E J -3 300   1,42% 33,00%
21 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 1 NT S 10 +1 120   1,42% 26,68%
22 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 3 NT S 10 +1 430   11,08% 24,08%
23 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 3 NT E A -1 100   79,17% 31,95%
24 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 2 NT x W A -2 300   1,42% 28,14%
29 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 3 NT E K +2  660 98,58% 35,96%
30 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 1 NT E K +3  180 1,42% 32,51%
31 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 3 NT W 2 -1 50   11,08% 30,56%
32 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 3 NT S K +1 430   11,08% 28,94%
5 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (8) 2 N 5 +2 170   59,75% 31,31%
6 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (8) 2 NT W K =  120 40,25% 31,95%
7 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (8) 2 NT W 3 +1  150 20,83% 31,21%
8 Kauzlarić Boris - Cetina Mate (8) 3 NT N 10 +3 490   11,08% 29,95%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 NT E 5 =  120 20,83% 29,41%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 3 NT S Q +4 720   20,83% 28,94%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 NT E 6 +1  150 40,25% 29,53%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 1 NT W K -1 100   30,58% 29,58%
25 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 1 NT N 9 -2  100 0,00% 28,17%
26 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 6 S 3 = 1430   16,67% 27,65%
27 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 4 S 4 -1  50 83,33% 30,07%
28 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 4 S 6 -1  100 58,33% 31,25%
1 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 1 NT S 5 +2 150   11,08% 30,44%
2 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 5 S 8 +2 640   1,42% 29,33%
3 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 3 NT E 10 -3 300   1,42% 28,29%
4 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 4 W 9 -2 200   30,58% 28,38%
                95,34