Ponedjeljak
09.01.2023.

par: Frančić Miro - Mihalović Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 2 N A -2  100 40,25% 40,25%
10 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 2 S A +2 170   11,08% 25,67%
11 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 3 NT W 3 =  400 30,58% 27,31%
12 Juračić Ivan - Kesić Luka (5) 3 W 4 -1 50   40,25% 30,54%
17 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 4 E 5 +1  450 59,75% 36,38%
18 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 6 N A = 1430   1,42% 30,56%
19 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 2 E A -1 100   1,42% 26,39%
20 Karnelutti Ana - Gruić-Grmuša Lovorka (6) 1 NT W A -1 100   30,58% 26,92%
25 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 3 W A +1  170 50,00% 29,48%
26 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 6 N A -1  100 91,67% 35,70%
27 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 4 S A = 420   8,33% 33,21%
28 Žagar Boris - Erceg Iva (7) 4 S 3 -1  100 58,33% 35,31%
1 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 1 NT S 5 +1 120   50,00% 36,44%
2 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 4 N A = 620   40,25% 36,71%
3 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 3 NT W 2 -1 100   59,75% 38,24%
4 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (10) 3 W K -2 200   30,58% 37,77%
13 bye (16) -   60,00% 39,07%
14 bye (16) -   60,00% 40,24%
15 bye (16) -   60,00% 41,28%
16 bye (16) -   60,00% 42,21%
21 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 1 E 6 +1  110 50,00% 42,58%
22 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 N A +3 150   50,00% 42,92%
23 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 E K -1 100   79,17% 44,50%
24 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 3 N 2 +1 130   40,25% 44,32%
29 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 3 x S K -1  200 50,00% 44,55%
30 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 4 E K +1  450 59,75% 45,13%
31 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 3 NT W 6 =  400 59,75% 45,67%
32 Brković Elizabeta - Brković Ninoslav (14) 3 NT N 3 +1 430   11,08% 44,44%
                149,31