Ponedjeljak
09.01.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 1 N K +1 110   20,83% 20,83%
2 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT S 2 +1 630   79,17% 50,00%
3 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 NT W 10 -1 100   40,25% 46,75%
4 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 2 W 9 -1 100   20,83% 40,27%
5 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 W K -3 150   1,42% 32,50%
6 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 1 NT S 4 -1  50 79,17% 40,28%
7 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 3 NT W 3 +2  660 40,25% 40,27%
8 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (4) 4 N J +2 480   30,58% 39,06%
9 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 E Q =  110 40,25% 39,19%
10 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 2 S A -1  100 30,58% 38,33%
11 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 NT W 3 =  400 69,42% 41,16%
12 Rex Ninoslav - Ljubisavljević Vladimir (12) 3 NT E K -1 50   59,75% 42,71%
13 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 5 N K +1 620   69,42% 44,76%
14 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 2 NT S 4 +1 150   69,42% 46,52%
15 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 3 NT E 6 +2  460 11,08% 44,16%
16 Starčević Marijan - Peroš Gordana (3) 3 S K -4  200 1,42% 41,49%
17 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 2 NT E 5 =  120 79,17% 43,71%
18 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 3 NT S Q +4 720   79,17% 45,68%
19 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 2 NT E 6 +1  150 59,75% 46,42%
20 Fućak Vida - Rodin Jasna (15) 1 NT W K -1 100   69,42% 47,57%
21 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 1 E 6 +1  110 50,00% 47,68%
22 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 2 N A +3 150   50,00% 47,79%
23 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 2 E K -1 100   20,83% 46,62%
24 Frančić Miro - Mihalović Luka (13) 3 N 2 +1 130   59,75% 47,16%
25 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 2 W K +2  170 50,00% 47,28%
26 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 6 S 7 -1  100 8,33% 45,78%
27 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 3 S A = 140   58,33% 46,24%
28 Kopani Ersilija - Serdinšek Dunja (11) 4 S 3 = 620   100,00% 48,16%
                161,83