Ponedjeljak
02.01.2023.

par: Ravlić - Škreblin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Karnelutti - Komnenović (6) 3 NT N 5 = 600   62,00% 62,00%
5 Karnelutti - Komnenović (6) 3 NT N 10 = 600   26,00% 44,00%
6 Karnelutti - Komnenović (6) 1 E J =  70 26,00% 38,00%
25 Kesić - Brajković (8) 2 N K -2  100 14,00% 32,00%
26 Kesić - Brajković (8) 4 x N K -1  200 62,00% 38,00%
27 Kesić - Brajković (8) 3 E 6 =  140 62,00% 42,00%
10 Doričić - Kvajo (10) 3 NT W J +3  690 26,00% 39,71%
11 Doričić - Kvajo (10) 3 NT S 5 +3 490   98,00% 47,00%
12 Doričić - Kvajo (10) 4 E 3 -1 50   74,00% 50,00%
22 bye (12) -   60,00% 51,00%
23 bye (12) -   60,00% 51,82%
24 bye (12) -   60,00% 52,50%
7 Vila - Kauzlarić (1) 4 S J -2  200 2,00% 48,62%
8 Vila - Kauzlarić (1) 2 S 9 = 110   14,00% 46,14%
9 Vila - Kauzlarić (1) 3 W A =  110 74,00% 48,00%
16 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 1 NT N 2 -2  100 98,00% 51,13%
17 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 4 W 5 -1 50   26,00% 49,65%
18 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 3 NT W 2 =  400 62,00% 50,33%
19 Erceg - Žagar (3) 2 S A +2 170   14,00% 48,42%
20 Erceg - Žagar (3) 2 N 5 = 110   26,00% 47,30%
21 Erceg - Žagar (3) 2 NT W Q +1  150 26,00% 46,29%
1 Starčević - Peroš (5) 2 W J -1 50   50,00% 46,45%
2 Starčević - Peroš (5) 4 N J -2  200 26,00% 45,57%
3 Starčević - Peroš (5) 2 NT S 5 = 120   86,00% 47,25%
13 Frančić - Mihalović (2) 2 NT W J =  120 38,00% 46,88%
14 Frančić - Mihalović (2) 4 N 4 = 420   26,00% 46,08%
15 Frančić - Mihalović (2) 3 W A -2 100   14,00% 44,89%
                121,20