Ponedjeljak
02.01.2023.

par: Ljubisavljević - Rex
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Vila - Kauzlarić (1) 3 N A -2  100 98,00% 98,00%
2 Vila - Kauzlarić (1) 3 NT N Q = 600   2,00% 50,00%
3 Vila - Kauzlarić (1) 2 NT S 5 = 120   14,00% 38,00%
4 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT N 3 = 600   38,00% 38,00%
5 Žorž - Andrijašević (7) 4 N 5 +2 170   26,00% 35,60%
6 Žorž - Andrijašević (7) 2 NT E 8 -1 100   98,00% 46,00%
13 Starčević - Peroš (5) 3 NT E K +1  630 2,00% 39,71%
14 Starčević - Peroš (5) 4 x S A = 510   98,00% 47,00%
15 Starčević - Peroš (5) 3 NT N K -1  100 50,00% 47,33%
25 Frančić - Mihalović (2) 1 NT W 3 +1  120 50,00% 47,60%
26 Frančić - Mihalović (2) 4 x S A -1  200 62,00% 48,91%
27 Frančić - Mihalović (2) 2 E A +1  140 62,00% 50,00%
16 Doričić - Kvajo (10) 2 S 2 = 110   2,00% 46,31%
17 Doričić - Kvajo (10) 3 W 5 =  140 74,00% 48,29%
18 Doričić - Kvajo (10) 2 W 2 +2  130 26,00% 46,80%
10 Erceg - Žagar (3) 3 NT E 3 +2  660 26,00% 45,50%
11 Erceg - Žagar (3) 3 NT S 5 = 400   62,00% 46,47%
12 Erceg - Žagar (3) 4 E 3 -1 50   26,00% 45,33%
22 Kesić - Brajković (8) 3 NT E K +2  660 2,00% 43,05%
23 Kesić - Brajković (8) 4 W 6 +2  680 2,00% 41,00%
24 Kesić - Brajković (8) 4 S J -1  50 26,00% 40,29%
7 bye (12) -   60,00% 41,18%
8 bye (12) -   60,00% 42,00%
9 bye (12) -   60,00% 42,75%
19 Karnelutti - Komnenović (6) 2 S A +2 170   14,00% 41,60%
20 Karnelutti - Komnenović (6) 1 W 5 =  80 2,00% 40,08%
21 Karnelutti - Komnenović (6) 2 E J +1  140 50,00% 40,44%
                109,20