Ponedjeljak
02.01.2023.

par: Vila - Kauzlarić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Ljubisavljević - Rex (11) 3 N A -2  100 2,00% 2,00%
2 Ljubisavljević - Rex (11) 3 NT N Q = 600   98,00% 50,00%
3 Ljubisavljević - Rex (11) 2 NT S 5 = 120   86,00% 62,00%
10 Starčević - Peroš (5) 3 NT E J +2  660 74,00% 65,00%
11 Starčević - Peroš (5) 3 NT N 9 = 400   38,00% 59,60%
12 Starčević - Peroš (5) 4 E 3 -1 50   74,00% 62,00%
22 Frančić - Mihalović (2) 3 NT W 9 =  600 50,00% 60,29%
23 Frančić - Mihalović (2) 5 W A =  650 50,00% 59,00%
24 Frančić - Mihalović (2) 4 S J -2  100 98,00% 63,33%
13 Erceg - Žagar (3) 3 NT W J -1 100   2,00% 57,20%
14 Erceg - Žagar (3) 4 E Q =  420 74,00% 58,73%
15 Erceg - Žagar (3) 2 W A =  110 74,00% 60,00%
7 Ravlić - Škreblin (9) 4 S J -2  200 98,00% 62,92%
8 Ravlić - Škreblin (9) 2 S 9 = 110   86,00% 64,57%
9 Ravlić - Škreblin (9) 3 W A =  110 26,00% 62,00%
19 Žorž - Andrijašević (7) 2 S 3 +3 200   50,00% 61,25%
20 Žorž - Andrijašević (7) 2 N A +1 140   74,00% 62,00%
21 Žorž - Andrijašević (7) 2 S K = 110   98,00% 64,00%
4 bye (12) -   61,00% 63,84%
5 bye (12) -   61,00% 63,70%
6 bye (12) -   61,00% 63,57%
16 Kesić - Brajković (8) 1 NT N 4 = 90   62,00% 63,50%
17 Kesić - Brajković (8) 4 W 3 -1 50   74,00% 63,96%
18 Kesić - Brajković (8) 3 NT E Q +2  460 2,00% 61,37%
25 Doričić - Kvajo (10) 1 NT W 4 +2  150 74,00% 61,88%
26 Doričić - Kvajo (10) 3 S K = 140   2,00% 59,58%
27 Doričić - Kvajo (10) 3 E 7 +2  200 98,00% 61,00%
                164,70