Ponedjeljak
02.01.2023.

par: Starčević - Peroš
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Doričić - Kvajo (10) 2 S 9 -1  100 62,00% 62,00%
8 Doričić - Kvajo (10) 2 N K = 110   86,00% 74,00%
9 Doričić - Kvajo (10) 2 E 7 +3  150 98,00% 82,00%
10 Vila - Kauzlarić (1) 3 NT E J +2  660 26,00% 68,00%
11 Vila - Kauzlarić (1) 3 NT N 9 = 400   62,00% 66,80%
12 Vila - Kauzlarić (1) 4 E 3 -1 50   26,00% 60,00%
13 Ljubisavljević - Rex (11) 3 NT E K +1  630 98,00% 65,43%
14 Ljubisavljević - Rex (11) 4 x S A = 510   2,00% 57,50%
15 Ljubisavljević - Rex (11) 3 NT N K -1  100 50,00% 56,67%
16 Žorž - Andrijašević (7) 2 S 9 -1  50 74,00% 58,40%
17 Žorž - Andrijašević (7) 4 E A =  420 98,00% 62,00%
18 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT E A =  400 62,00% 62,00%
19 Kesić - Brajković (8) 3 NT S 4 = 400   26,00% 59,23%
20 Kesić - Brajković (8) 2 N 5 +1 140   26,00% 56,86%
21 Kesić - Brajković (8) 3 N 5 -2  200 98,00% 59,60%
22 Karnelutti - Komnenović (6) 3 NT W 5 +1  630 74,00% 60,50%
23 Karnelutti - Komnenović (6) 4 E 7 +1  650 50,00% 59,88%
24 Karnelutti - Komnenović (6) 2 S J +2 170   38,00% 58,67%
25 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 2 S A -2  100 14,00% 56,32%
26 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 4 x S A -1  200 62,00% 56,60%
27 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 4 x E A -2 300   2,00% 54,00%
1 Ravlić - Škreblin (9) 2 W J -1 50   50,00% 53,82%
2 Ravlić - Škreblin (9) 4 N J -2  200 74,00% 54,70%
3 Ravlić - Škreblin (9) 2 NT S 5 = 120   14,00% 53,00%
4 Erceg - Žagar (3) 3 NT S 9 +2 660   2,00% 50,96%
5 Erceg - Žagar (3) 3 NT N 5 = 600   26,00% 50,00%
6 Erceg - Žagar (3) 2 NT E 4 +1  150 98,00% 51,78%
                139,80