Ponedjeljak
02.01.2023.

par: Frančić - Mihalović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Erceg - Žagar (3) 1 NT S 6 = 90   62,00% 62,00%
17 Erceg - Žagar (3) 2 NT W 3 -1 50   74,00% 68,00%
18 Erceg - Žagar (3) 5 E A -3 150   98,00% 78,00%
19 Doričić - Kvajo (10) 4 S 3 +1 450   98,00% 83,00%
20 Doričić - Kvajo (10) 2 N A +1 140   74,00% 81,20%
21 Doričić - Kvajo (10) 3 E J -1 50   74,00% 80,00%
22 Vila - Kauzlarić (1) 3 NT W 9 =  600 50,00% 75,71%
23 Vila - Kauzlarić (1) 5 W A =  650 50,00% 72,50%
24 Vila - Kauzlarić (1) 4 S J -2  100 2,00% 64,67%
25 Ljubisavljević - Rex (11) 1 NT W 3 +1  120 50,00% 63,20%
26 Ljubisavljević - Rex (11) 4 x S A -1  200 38,00% 60,91%
27 Ljubisavljević - Rex (11) 2 E A +1  140 38,00% 59,00%
1 Žorž - Andrijašević (7) 2 W J -1 50   50,00% 58,31%
2 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT N Q -2  200 26,00% 56,00%
3 Žorž - Andrijašević (7) 1 S 9 +2 110   50,00% 55,60%
4 Kesić - Brajković (8) 3 NT N 7 +1 630   74,00% 56,75%
5 Kesić - Brajković (8) 3 NT N 6 = 600   74,00% 57,76%
6 Kesić - Brajković (8) 2 E A =  110 50,00% 57,33%
7 Karnelutti - Komnenović (6) 3 S 9 = 140   86,00% 58,84%
8 Karnelutti - Komnenović (6) 4 W Q -3 150   74,00% 59,60%
9 Karnelutti - Komnenović (6) 2 E 4 =  90 98,00% 61,43%
10 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 6 NT W 9 =  1440 2,00% 58,73%
11 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 3 NT S 8 -1  50 2,00% 56,26%
12 Mastrović - Gruić-Grmuša (4) 2 E A +1  140 26,00% 55,00%
13 Ravlić - Škreblin (9) 2 NT W J =  120 62,00% 55,28%
14 Ravlić - Škreblin (9) 4 N 4 = 420   74,00% 56,00%
15 Ravlić - Škreblin (9) 3 W A -2 100   86,00% 57,11%
                154,20