Ponedjeljak
20.05.2019.

par: Blažević - Vila
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Dobrijević - Kobas (4) 4 E 5 +1  650 31,25% 31,25%
26 Dobrijević - Kobas (4) 5 x N 4 -1  200 75,00% 53,13%
27 Dobrijević - Kobas (4) 2 N J +1 140   87,50% 64,58%
28 Ladić - Butković M. (13) 3 N 6 +1 170   62,50% 64,06%
29 Ladić - Butković M. (13) 4 W 3 +1  650 56,25% 62,50%
30 Ladić - Butković M. (13) 3 NT W 8 +4  520 0,00% 52,08%
31 Lautar - Butković V. (14) 2 NT N 2 = 120   57,06% 52,79%
32 Lautar - Butković V. (14) 3 NT W 10 +3  690 57,06% 53,33%
33 Lautar - Butković V. (14) 5 x W A -2 300   78,13% 56,08%
1 Kauzlarić - Bulajić (8) 6 x E 6 -1 100   0,81% 50,56%
2 Kauzlarić - Bulajić (8) 5 x N J -1  200 50,00% 50,51%
3 Kauzlarić - Bulajić (8) 5 W K =  650 14,88% 47,54%
4 Komnenović - Kos (18) 5 W J -1 100   92,19% 50,97%
5 Komnenović - Kos (18) 3 E 3 -1 50   92,19% 53,92%
6 Komnenović - Kos (18) 2 S 6 +1 140   57,06% 54,12%
7 Poklepović - Erceg (11) 2 E J +1  140 50,00% 53,87%
8 Poklepović - Erceg (11) 3 x S A = 470   99,25% 56,54%
9 Poklepović - Erceg (11) 4 S 4 -1  50 14,88% 54,22%
10 Šegrt - Kancijanić (21) 4 S J +2 680   92,19% 56,22%
11 Šegrt - Kancijanić (21) 4 x N A = 590   92,19% 58,02%
12 Šegrt - Kancijanić (21) 2 N 10 +2 170   78,13% 58,98%
13 Skitarelić - Cetina (7) 6 NT N J = 1440   21,88% 57,29%
14 Skitarelić - Cetina (7) 2 S 6 = 110   78,13% 58,20%
15 Skitarelić - Cetina (7) 6 NT S 6 -1  100 0,81% 55,80%
16 Putić - Pozderac (6) 6 E 2 =  1430 7,81% 53,89%
17 Putić - Pozderac (6) 4 S 10 -3  150 7,81% 52,11%
18 Putić - Pozderac (6) 5 x N 3 = 750   92,19% 53,60%
                231,54