Ponedjeljak
20.05.2019.

par: Dobrijević - Kobas
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Blažević - Vila (9) 4 E 5 +1  650 68,75% 68,75%
26 Blažević - Vila (9) 5 x N 4 -1  200 25,00% 46,88%
27 Blažević - Vila (9) 2 N J +1 140   12,50% 35,42%
31 Peroš - Starčević (17) 3 NT N J = 600   0,81% 26,77%
32 Peroš - Starčević (17) 3 NT x E 4 +2  1150 99,25% 41,26%
33 Peroš - Starčević (17) 4 N 4 -2  100 85,19% 48,58%
4 bye (22) -   60,00% 50,21%
5 bye (22) -   60,00% 51,44%
6 bye (22) -   60,00% 52,39%
10 Gudac - Gudac (5) 4 S Q +1 650   28,94% 50,04%
11 Gudac - Gudac (5) 2 W 10 +2  130 78,13% 52,60%
12 Gudac - Gudac (5) 4 x N 10 = 790   0,81% 48,28%
16 Dupor - Mastrović (20) 4 E 2 +2  680 50,00% 48,41%
17 Dupor - Mastrović (20) 4 S 10 -3  150 92,19% 51,54%
18 Dupor - Mastrović (20) 3 E 6 =  140 71,13% 52,85%
22 Vukelić - Kesić (2) 4 N K = 420   57,06% 53,11%
23 Vukelić - Kesić (2) 2 N 5 +2 170   7,81% 50,44%
24 Vukelić - Kesić (2) 4 E 6 +1  450 85,19% 52,38%
28 Doričić - Kvajo (15) 2 N Q +1 140   68,75% 53,24%
29 Doričić - Kvajo (15) 4 W 3 +1  650 43,75% 52,76%
30 Doričić - Kvajo (15) 3 NT W K +3  490 87,50% 54,42%
1 Kopani - Marelić (16) 5 N K +2 510   71,13% 55,18%
2 Kopani - Marelić (16) 4 x S K -1  200 50,00% 54,95%
3 Kopani - Marelić (16) 4 W K +2  680 99,25% 56,80%
7 Matković - Marušić (1) 4 x S 2 -2  500 99,25% 58,50%
8 Matković - Marušić (1) 2 E A =  110 78,13% 59,25%
9 Matković - Marušić (1) 4 S Q = 420   21,88% 57,87%
                249,98