Ponedjeljak
20.05.2019.

par: Komnenović - Kos
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Kopani - Marelić (16) 6 NT N J +1 1470   28,94% 28,94%
14 Kopani - Marelić (16) 2 N 8 -1  50 85,19% 57,06%
15 Kopani - Marelić (16) 3 NT N 4 +1 630   43,00% 52,38%
19 Matković - Marušić (1) 2 x S K +2 670   0,81% 39,48%
20 Matković - Marušić (1) 3 NT N 7 +1 630   0,81% 31,75%
21 Matković - Marušić (1) 4 x W 9 -1 100   43,00% 33,63%
25 Ravlić - Škreblin (19) 4 E 9 +2  680 100,00% 43,11%
26 Ravlić - Škreblin (19) 4 W Q +1  650 81,25% 47,88%
27 Ravlić - Škreblin (19) 2 N 2 +1 140   12,50% 43,94%
31 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 2 NT N 5 +1 150   14,88% 41,04%
32 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 3 NT E 3 +2  660 0,81% 37,38%
33 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 3 N 6 = 140   43,00% 37,85%
4 Blažević - Vila (9) 5 W J -1 100   7,81% 35,54%
5 Blažević - Vila (9) 3 E 3 -1 50   7,81% 33,56%
6 Blažević - Vila (9) 2 S 6 +1 140   43,00% 34,19%
10 Peroš - Starčević (17) 4 S Q = 620   64,06% 36,05%
11 Peroš - Starčević (17) 4 W A =  130 78,13% 38,53%
12 Peroš - Starčević (17) 3 W A =  140 78,13% 40,73%
16 bye (22) -   60,00% 41,74%
17 bye (22) -   60,00% 42,66%
18 bye (22) -   60,00% 43,48%
22 Gudac - Gudac (5) 3 NT S J +2 460   0,81% 41,54%
23 Gudac - Gudac (5) 2 N A +1 110   71,13% 42,83%
24 Gudac - Gudac (5) 4 W K =  420 28,94% 42,25%
28 Dupor - Mastrović (20) 3 N Q = 110   87,50% 44,06%
29 Dupor - Mastrović (20) 3 NT E 6 =  600 0,00% 42,37%
30 Dupor - Mastrović (20) 5 E 2 +2  440 50,00% 42,65%
                184,24