Ponedjeljak
20.05.2019.

par: Skitarelić - Cetina
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Dupor - Mastrović (20) 3 NT W 3 +2  660 92,19% 92,19%
5 Dupor - Mastrović (20) 3 E 3 =  140 71,13% 81,66%
6 Dupor - Mastrović (20) 2 E A +1  140 85,19% 82,83%
10 Vukelić - Kesić (2) 4 N Q +2 680   7,81% 64,08%
11 Vukelić - Kesić (2) 5 x E 5 -1 100   35,94% 58,45%
12 Vukelić - Kesić (2) 2 N 6 +2 170   21,88% 52,35%
16 Doričić - Kvajo (15) 4 E 2 +2  680 50,00% 52,02%
17 Doričić - Kvajo (15) 1 S 10 +1 110   21,88% 48,25%
18 Doričić - Kvajo (15) 4 E 4 -1 50   57,06% 49,23%
22 Kopani - Marelić (16) 3 NT S 6 = 400   85,19% 52,83%
23 Kopani - Marelić (16) 3 E K -1 100   85,19% 55,77%
24 Kopani - Marelić (16) 4 W K =  420 28,94% 53,53%
28 Matković - Marušić (1) 3 NT S 6 = 600   12,50% 50,37%
29 Matković - Marušić (1) 4 E 5 +1  650 43,75% 49,90%
30 Matković - Marušić (1) 3 E 2 +4  190 12,50% 47,41%
1 Ravlić - Škreblin (19) 7 x E A -2 300   85,19% 49,77%
2 Ravlić - Škreblin (19) 5 E K -1 50   28,94% 48,54%
3 Ravlić - Škreblin (19) 5 x N 10 -2  300 57,06% 49,02%
7 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 4 E J -1 100   7,81% 46,85%
8 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 3 S K -4  200 99,25% 49,47%
9 Gruić-Grmuša - Šverko (10) 1 S Q +3 170   57,06% 49,83%
13 Blažević - Vila (9) 6 NT N J = 1440   78,13% 51,12%
14 Blažević - Vila (9) 2 S 6 = 110   21,88% 49,85%
15 Blažević - Vila (9) 6 NT S 6 -1  100 99,25% 51,90%
19 Peroš - Starčević (17) PASS N   0  85,19% 53,24%
20 Peroš - Starčević (17) 3 NT S 5 -2  200 99,25% 55,00%
21 Peroš - Starčević (17) 4 S J -1  100 71,13% 55,60%
                240,20