Ponedjeljak
13.05.2019.

par: Doričić - Erceg
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Kopani - Marelić (12) 3 NT E Q +1  630 68,75% 68,75%
14 Kopani - Marelić (12) 4 N 2 = 420   50,00% 59,38%
15 Kopani - Marelić (12) 3 W 2 -1 50   87,50% 68,75%
19 Lautar - Butković V. (20) 2 W Q =  110 62,50% 67,19%
20 Lautar - Butković V. (20) 5 W 6 =  650 62,50% 66,25%
21 Lautar - Butković V. (20) 3 E 2 =  140 100,00% 71,88%
25 Zoretić - Juračić (6) 1 NT E 2 -1 100   18,75% 64,29%
26 Zoretić - Juračić (6) 3 NT S 6 +1 630   12,50% 57,81%
27 Zoretić - Juračić (6) 3 NT N K -5  250 75,00% 59,72%
1 Šegrt - Kancijanić (11) 4 N A -1  50 93,75% 63,13%
2 Šegrt - Kancijanić (11) 3 NT S 6 +1 630   100,00% 66,48%
3 Šegrt - Kancijanić (11) 2 S 10 = 110   43,75% 64,58%
7 Butković M. - Ladić (13) 3 NT E J =  600 93,75% 66,83%
8 Butković M. - Ladić (13) 2 E 10 +1  140 62,50% 66,52%
9 Butković M. - Ladić (13) 4 E A -4 400   12,50% 62,92%
16 Gudac - Gudac (7) 2 W J +2  130 50,00% 62,11%
17 Gudac - Gudac (7) 2 S 3 = 110   0,00% 58,46%
18 Gudac - Gudac (7) 3 NT W Q =  400 35,94% 57,20%
22 Dupor - Mastrović (17) 4 S 6 -1  50 81,25% 58,47%
23 Dupor - Mastrović (17) 2 NT E 5 -2 200   18,75% 56,48%
24 Dupor - Mastrović (17) 2 W Q +1  140 68,75% 57,07%
28 Žagar - Katnić M. (16) 5 E 4 -2 100   12,50% 55,04%
29 Žagar - Katnić M. (16) 2 E 5 +1  140 93,75% 56,73%
30 Žagar - Katnić M. (16) 3 NT S 2 -1  50 87,50% 58,01%
4 Peroš - Starčević (3) 3 NT N 8 +2 660   50,00% 57,69%
5 Peroš - Starčević (3) 6 NT S 10 +1 1470   18,75% 56,19%
6 Peroš - Starčević (3) 2 E A =  110 62,50% 56,42%
                243,75