Celje 2019
10.03.2019.

par: Staničić Anica - Staničić Nikica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Tomažič Tomica - Novak Lija (49) 3 NT S J -1  100 7,00 14,00%
8 Tomažič Tomica - Novak Lija (49) 3 E 8 -2 100   47,00 54,00%
9 Lamza Vladimir - Vuković Ivan (27) 2 E 5 =  110 21,00 50,00%
10 Lamza Vladimir - Vuković Ivan (27) 6 N 10 = 1430   28,00 51,50%
11 Pirkmajer Darja - Mežnarič Darja (52) 1 NT E 2 -1 50   49,00 60,80%
12 Pirkmajer Darja - Mežnarič Darja (52) 2 E 10 +2  170 22,00 58,00%
13 Novak Miro - Ambrož Bojan (2) 3 S 4 +1 170   15,00 54,00%
14 Novak Miro - Ambrož Bojan (2) 3 N Q +1 130   24,00 53,25%
15 Dražić Goran - Žunić Luka (1) 3 N K -1  100 22,00 52,22%
16 Dražić Goran - Žunić Luka (1) 4 N A = 130   34,00 53,80%
17 Katušić Filip - Katušić Srđan (9) 3 x S Q -2  300 17,00 52,00%
18 Katušić Filip - Katušić Srđan (9) 3 NT W J =  400 7,00 48,83%
19 Dujmović Aleksandra - Rukavina Irena (7) 4 E 10 =  620 17,00 47,69%
20 Dujmović Aleksandra - Rukavina Irena (7) 3 NT N 4 -1  100 18,00 46,86%
21 Cijan Irena - Kos Igor (29) 4 E 2 =  420 10,00 45,07%
22 Cijan Irena - Kos Igor (29) 3 NT N Q = 400   12,00 43,75%
23 Brguljan Karlo - Raše Davor (22) 4 E 9 =  620 7,00 42,00%
24 Brguljan Karlo - Raše Davor (22) 5 W 5 =  400 27,00 42,67%
25 Gvozdenovič Tanja - Skitarelić Nenad (15) 2 N K -2  100 7,00 41,16%
26 Gvozdenovič Tanja - Skitarelić Nenad (15) 2 N A -1  100 4,00 39,50%
1 Čare Ksenija - Debeljak Žiga (31) 4 N Q +2 480   44,00 41,81%
2 Čare Ksenija - Debeljak Žiga (31) 2 NT W 7 =  120 42,00 43,73%
3 Wilke Vera - Debeljak Erica (17) 2 NT N 3 = 120   12,00 42,87%
4 Wilke Vera - Debeljak Erica (17) 3 NT W 7 +1  630 3,00 41,33%
5 Siegmund Renate - Knoll Michael (8) 3 NT E 7 -1 50   37,00 42,64%
6 Siegmund Renate - Knoll Michael (8) 3 x E 2 -1 200   29,00 43,23%
                562,00