Celje 2019
10.03.2019.

par: Donđivić Luka - Ivančić Matej
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Bjedov Slavica - Grahek Vanja (18) 3 N 7 -3  150 7,00 14,00%
10 Bjedov Slavica - Grahek Vanja (18) 7 N 10 -1  100 4,00 11,00%
11 Jež Irena - Štiglic Karel (45) 2 W Q +1  140 38,00 32,67%
12 Jež Irena - Štiglic Karel (45) 3 NT E K =  400 11,00 30,00%
13 Šašek Tomislav - Blaženčić Davor (10) 4 N A +1 650   46,00 42,40%
14 Šašek Tomislav - Blaženčić Davor (10) 2 x E 5 -1 100   14,00 40,00%
15 Čokl Brigita - Plaznik Jože (48) 2 x E 5 -2 300   48,00 48,00%
16 Čokl Brigita - Plaznik Jože (48) 4 S 9 +2 170   44,00 53,00%
17 Hydes Alex - Handley-Pritchard Ben (16) 4 W 9 -2 100   47,00 57,56%
18 Hydes Alex - Handley-Pritchard Ben (16) 2 E Q +2  170 25,00 56,80%
19 Pravdić Milko - Maričić Jurica (32) 4 E 10 =  620 17,00 54,73%
20 Pravdić Milko - Maričić Jurica (32) 3 NT N J -1  100 18,00 53,17%
21 Frattinger Dita - Mick Richard (41) 3 E 3 =  140 46,00 56,15%
22 Frattinger Dita - Mick Richard (41) 4 S 10 +1 450   34,00 57,00%
23 Baša Marko - Novak Egon (47) 4 E 7 =  620 7,00 54,13%
24 Baša Marko - Novak Egon (47) 5 W 5 =  400 27,00 54,13%
25 Klemenčič Breda - Mahne Milena (46) 1 NT N A = 90   24,00 53,76%
26 Klemenčič Breda - Mahne Milena (46) 1 NT S 5 +2 150   44,00 55,67%
1 Drinovec Barbara - Adamič Tomaž (5) 4 N A = 420   16,00 54,42%
2 Drinovec Barbara - Adamič Tomaž (5) 2 NT W 2 +1  150 22,00 53,90%
3 Lapuh-Belle Julija - Bele Darko (28) 3 NT N 3 = 400   38,00 54,95%
4 Lapuh-Belle Julija - Bele Darko (28) 5 E Q -1 100   34,00 55,55%
5 Grgurić Matea - Štefanec Kristijan (20) 4 E 4 -1 50   37,00 56,35%
6 Grgurić Matea - Štefanec Kristijan (20) 3 S 3 = 140   12,00 55,00%
7 Faulend Lada - Polić Ante (39) 3 NT S J +1 630   35,00 55,60%
8 Faulend Lada - Polić Ante (39) 2 NT N 10 -2  100 23,00 55,23%
                718,00