Celje 2019
10.03.2019.

par: Dujmović Aleksandra - Rukavina Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Novak Janez - Klemenčič Gorazd (14) 2 E 7 +2  170 22,00% 22,00%
22 Novak Janez - Klemenčič Gorazd (14) 5 S A = 450   32,00% 27,00%
25 Čeh Rajko - Požar Igor (40) 1 NT S 2 +1 120   26,00% 26,67%
26 Čeh Rajko - Požar Igor (40) 1 NT W 3 +1  120 100,00% 45,00%
3 Rus Gregor - Kukuljan Teo (33) 1 NT N 3 +2 150   52,00% 46,40%
4 Rus Gregor - Kukuljan Teo (33) 5 E Q -1 100   32,00% 44,00%
7 Ralca Danilo - Šturm Andrej (21) 3 NT S 3 -1  100 86,00% 50,00%
8 Ralca Danilo - Šturm Andrej (21) 2 N 6 -3  150 94,00% 55,50%
11 Praprotnik Liljana - Jašarov Romanca (51) 2 W 6 +2  170 62,00% 56,22%
12 Praprotnik Liljana - Jašarov Romanca (51) 3 NT W 3 +1  430 88,00% 59,40%
15 Cepec Zlatko - Kneževič Slobodan (19) 3 N K -1  100 56,00% 59,09%
16 Cepec Zlatko - Kneževič Slobodan (19) 3 NT N A -1  50 72,00% 60,17%
19 Staničić Anica - Staničić Nikica (44) 4 E 10 =  620 66,00% 60,62%
20 Staničić Anica - Staničić Nikica (44) 3 NT N 4 -1  100 64,00% 60,86%
23 Mijoč Janko - Turk Franc (30) 2 E 7 +3  200 70,00% 61,47%
24 Mijoč Janko - Turk Franc (30) 3 NT E 5 +2  460 70,00% 62,00%
1 Diklić Drago - Majerić Zoran (26) 4 N Q +1 450   40,00% 60,71%
2 Diklić Drago - Majerić Zoran (26) 3 E 9 +1  130 34,00% 59,22%
5 Jeseničnik Aleksandra - Orač Tolja (3) 3 N 9 -2  200 92,00% 60,95%
6 Jeseničnik Aleksandra - Orač Tolja (3) 4 S 9 = 420   32,00% 59,50%
9 Hrvatin Bojana - Fujs Majda (38) 2 W K +1  140 72,00% 60,10%
10 Hrvatin Bojana - Fujs Majda (38) 6 S 10 = 1430   44,00% 59,36%
13 Rojko Silvana - Pavšek Janez (36) 4 S 6 = 620   38,00% 58,43%
14 Rojko Silvana - Pavšek Janez (36) 2 E 6 -2 100   72,00% 59,00%
17 Mrovlje Irena - Mrovlje Milan (50) 4 E 2 -1 50   26,00% 57,68%
18 Mrovlje Irena - Mrovlje Milan (50) 1 NT E 8 +3  180 64,00% 57,92%
                753,00