Celje 2019
10.03.2019.

par: Čeh Rajko - Požar Igor
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
23 Katušić Filip - Katušić Srđan (9) 3 NT E 10 -3 300   46,00 92,00%
24 Katušić Filip - Katušić Srđan (9) 3 NT E 9 +4  520 3,00 49,00%
25 Dujmović Aleksandra - Rukavina Irena (7) 1 NT S 2 +1 120   37,00 57,33%
26 Dujmović Aleksandra - Rukavina Irena (7) 1 NT W 3 +1  120 0,00 43,00%
1 Cijan Irena - Kos Igor (29) 3 NT S 4 +2 460   38,00 49,60%
2 Cijan Irena - Kos Igor (29) 3 E 9 =  110 46,00 56,67%
3 Brguljan Karlo - Raše Davor (22) 1 NT N 4 +1 120   12,00 52,00%
4 Brguljan Karlo - Raše Davor (22) 5 E A =  600 9,00 47,75%
5 Gvozdenovič Tanja - Skitarelić Nenad (15) 3 NT E 3 -1 50   37,00 50,67%
6 Gvozdenovič Tanja - Skitarelić Nenad (15) 4 S 4 -1  50 3,00 46,20%
7 Čare Ksenija - Debeljak Žiga (31) 3 NT S J -1  100 7,00 43,27%
8 Čare Ksenija - Debeljak Žiga (31) 2 S J -2  100 23,00 43,50%
9 Wilke Vera - Debeljak Erica (17) 2 W K +2  170 3,00 40,62%
10 Wilke Vera - Debeljak Erica (17) 6 N 10 = 1430   28,00 41,71%
11 Siegmund Renate - Knoll Michael (8) 3 W Q =  140 38,00 44,00%
12 Siegmund Renate - Knoll Michael (8) 3 NT W J +2  460 2,00 41,50%
13 Tomažič Tomica - Novak Lija (49) 2 NT N A = 120   8,00 40,00%
14 Tomažič Tomica - Novak Lija (49) 2 NT S K +1 150   35,00 41,67%
15 Lamza Vladimir - Vuković Ivan (27) 3 W 4 -2 100   35,00 43,16%
16 Lamza Vladimir - Vuković Ivan (27) 4 N A = 130   34,00 44,40%
17 Pirkmajer Darja - Mežnarič Darja (52) 2 NT E 9 =  120 26,00 44,76%
18 Pirkmajer Darja - Mežnarič Darja (52) 1 E 4 +1  110 50,00 47,27%
19 Novak Miro - Ambrož Bojan (2) 3 NT E 4 +1  630 4,00 45,57%
20 Novak Miro - Ambrož Bojan (2) 3 NT N 10 -1  100 18,00 45,17%
21 Dražić Goran - Žunić Luka (1) 4 E 4 +1  450 2,00 43,52%
22 Dražić Goran - Žunić Luka (1) 4 NT N Q +1 460   49,00 45,62%
                593,00