Ponedjeljak
11.02.2019.

par: Gruić-Grmuša - Zoretić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
34 Kvajo - Butković V. (20) 2 N 2 -2  200 12,50% 12,50%
35 Kvajo - Butković V. (20) 3 NT E 2 -2 200   93,75% 53,13%
36 Kvajo - Butković V. (20) 2 W 6 -2 200   93,75% 66,67%
1 Blažević - Kopani (18) 2 W 2 =  110 18,75% 54,69%
2 Blažević - Kopani (18) 3 W 10 =  140 81,25% 60,00%
3 Blažević - Kopani (18) 2 S 7 -1  50 31,25% 55,21%
4 Jovančević - Žilić (4) 3 NT N 6 +2 660   100,00% 61,61%
5 Jovančević - Žilić (4) 6 S A -1  100 18,75% 56,25%
6 Jovančević - Žilić (4) 2 W 4 +2  130 43,75% 54,86%
7 Šegrt - Kancijanić (17) 3 W Q +1  130 25,00% 51,88%
8 Šegrt - Kancijanić (17) 1 S A +1 90   25,00% 49,43%
9 Šegrt - Kancijanić (17) 3 NT N 5 -2  100 12,50% 46,35%
10 Komnenović - Rendić (24) 3 W 10 +2  150 100,00% 50,48%
11 Komnenović - Rendić (24) 4 x E A -2 300   100,00% 54,02%
12 Komnenović - Rendić (24)   N   -   60,00% 54,42%
13 Matković - Marušić (1) 3 NT S Q -1  100 12,50% 51,80%
14 Matković - Marušić (1) 3 N 3 = 110   56,25% 52,06%
15 Matković - Marušić (1) 4 E A =  420 6,25% 49,51%
16 Doričić - Erceg (21) 2 NT E 2 +2  180 6,25% 47,24%
17 Doričić - Erceg (21) 4 W J -4 200   93,75% 49,56%
18 Doričić - Erceg (21) 2 S J = 110   62,50% 50,18%
19 Skitarelić - Bulajić (6) 5 W 6 +1  620 43,75% 49,89%
20 Skitarelić - Bulajić (6) 4 x N 3 -1  200 31,25% 49,08%
21 Skitarelić - Bulajić (6) 3 N 2 = 110   87,50% 50,68%
22 Žagar - Vila (10) 4 W A +1  650 18,75% 49,40%
23 Žagar - Vila (10) 5 E 2 -2 200   68,75% 50,14%
24 Žagar - Vila (10) 4 x E Q -2 300   87,50% 51,53%
                222,60