Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Brković E. - Brković N.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Ravlić - Škreblin (1) 3 S Q -3  150 0,00% 0,00%
23 Ravlić - Škreblin (1) 4 N 8 = 620   62,50% 31,25%
24 Ravlić - Škreblin (1) 4 W 6 =  420 18,75% 27,08%
25 Skitarelić - Cetina (3) 4 N 6 -3  150 43,75% 31,25%
26 Skitarelić - Cetina (3) 3 NT W 8 -3 300   100,00% 45,00%
27 Skitarelić - Cetina (3) 5 S 5 -1  50 12,50% 39,58%
28 Zoretić - Juračić (14) 4 W A -1 50   18,75% 36,61%
29 Zoretić - Juračić (14) 1 NT E 5 -2 200   87,50% 42,97%
30 Zoretić - Juračić (14) 4 E 10 -1 50   31,25% 41,67%
31 Kesić - Vukelić (2) 5 S Q = 600   81,25% 45,63%
32 Kesić - Vukelić (2) 1 x E A =  140 12,50% 42,61%
33 Kesić - Vukelić (2) 3 x S 9 -2  300 0,00% 39,06%
1 Marušić - Matković (6) 2 x S 3 -2  300 12,50% 37,02%
2 Marušić - Matković (6) 3 NT S 10 +2 660   100,00% 41,52%
3 Marušić - Matković (6) 4 x S 9 -1  100 12,50% 39,58%
4 Ladić - Butković M. (10) 3 NT S 4 +1 630   12,50% 37,89%
5 Ladić - Butković M. (10) 2 N K +1 140   31,25% 37,50%
6 Ladić - Butković M. (10) 3 E J +1  130 62,50% 38,89%
7 Komnenović - Rendić (19) 4 N A = 620   75,00% 40,79%
8 Komnenović - Rendić (19) 4 N 5 -1  50 18,75% 39,69%
9 Komnenović - Rendić (19) 3 N 4 +1 130   50,00% 40,18%
10 Žorž - Andrijašević (22) 3 NT S 6 +1 630   56,25% 40,91%
11 Žorž - Andrijašević (22) 5 E A -2 100   93,75% 43,21%
12 Žorž - Andrijašević (22) 2 NT W 7 -2 100   50,00% 43,49%
13 Kos - Gruić-Grmuša (12) 3 S 10 +1 170   18,75% 42,50%
14 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 W A -2 100   50,00% 42,79%
15 Kos - Gruić-Grmuša (12) 2 E J +1  140 68,75% 43,75%
                189,00