Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Adamović - Frančić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
19 Skitarelić - Cetina (3) 1 NT N K +1 120   68,75% 68,75%
20 Skitarelić - Cetina (3) 5 x N A -1  200 81,25% 75,00%
21 Skitarelić - Cetina (3) 1 NT N 7 -2  200 6,25% 52,08%
22 Zoretić - Juračić (14) 2 E A +1  140 12,50% 42,19%
23 Zoretić - Juračić (14) 4 N 2 = 620   62,50% 46,25%
24 Zoretić - Juračić (14) 4 W A =  420 18,75% 41,67%
25 Kesić - Vukelić (2) 4 x N 6 -2  300 12,50% 37,50%
26 Kesić - Vukelić (2) 2 x N J -3  800 0,00% 32,81%
27 Kesić - Vukelić (2) 4 N J = 420   25,00% 31,94%
28 Marušić - Matković (6) 4 W A -1 50   18,75% 30,63%
29 Marušić - Matković (6) 3 S 7 -1  100 6,25% 28,41%
30 Marušić - Matković (6) 4 W 10 =  420 0,00% 26,04%
31 Ladić - Butković M. (10) 2 x W A -2 300   62,50% 28,85%
32 Ladić - Butković M. (10) 1 S 6 +2 140   75,00% 32,14%
33 Ladić - Butković M. (10) 4 S K -3  150 18,75% 31,25%
1 Komnenović - Rendić (19) 2 E 2 -1 50   62,50% 33,20%
2 Komnenović - Rendić (19) 1 S 4 +4 150   0,00% 31,25%
3 Komnenović - Rendić (19) 5 N K -1  50 43,75% 31,94%
4 Žorž - Andrijašević (22) 3 NT S 7 +3 690   43,75% 32,57%
5 Žorž - Andrijašević (22) 2 N K = 110   12,50% 31,56%
6 Žorž - Andrijašević (22) 3 NT x W J -1 200   100,00% 34,82%
7 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 N A = 620   75,00% 36,65%
8 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 N Q -1  50 18,75% 35,87%
9 Kos - Gruić-Grmuša (12) 3 S 4 = 140   62,50% 36,98%
10 Serdinšek - Ujčić (20) 3 NT S Q = 600   6,25% 35,75%
11 Serdinšek - Ujčić (20) 4 E A +1  450 18,75% 35,10%
12 Serdinšek - Ujčić (20) 1 NT W 7 -2 100   50,00% 35,65%
                154,00