Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Kopani - Stender
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Zoretić - Juračić (14) 3 NT N 8 = 400   8,00 50,00%
17 Zoretić - Juračić (14) 2 E 7 -1 50   5,00 40,63%
18 Zoretić - Juračić (14) 2 S J +2 170   14,00 56,25%
19 Kesić - Vukelić (2) 1 NT N K +1 120   11,00 59,38%
20 Kesić - Vukelić (2) 4 W K +3  710 3,00 51,25%
21 Kesić - Vukelić (2) 2 W 8 -1 50   6,00 48,96%
22 Marušić - Matković (6) 1 NT S Q -2  100 4,00 45,54%
23 Marušić - Matković (6) 3 NT S Q +1 630   16,00 52,34%
24 Marušić - Matković (6) 4 W A -1 50   15,00 56,94%
25 Ladić - Butković M. (10) 4 N 6 -2  100 12,00 58,75%
26 Ladić - Butković M. (10) 3 E 4 -1 100   9,00 58,52%
27 Ladić - Butković M. (10) 4 N A +1 450   11,00 59,38%
28 Komnenović - Rendić (19) 4 S K = 130   14,00 61,54%
29 Komnenović - Rendić (19) 1 NT N 2 +2 150   12,00 62,50%
30 Komnenović - Rendić (19) 2 E K -1 50   5,00 60,42%
31 Žorž - Andrijašević (22) 3 E 2 -3 150   6,00 58,98%
32 Žorž - Andrijašević (22) 3 NT N 6 = 400   16,00 61,40%
33 Žorž - Andrijašević (22) 1 S 10 +2 140   12,00 62,15%
1 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 E A -1 50   10,00 62,17%
2 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 S 9 = 620   2,00 59,69%
3 Kos - Gruić-Grmuša (12) 2 N K +2 130   12,00 60,42%
4 Serdinšek - Ujčić (20) 6 S 2 = 1370   13,00 61,36%
5 Serdinšek - Ujčić (20) 2 N J +2 170   10,00 61,41%
6 Serdinšek - Ujčić (20) 3 NT W 3 +1  630 0,00 58,85%
7 Šegrt - Kancijanić (17) 4 N A = 620   12,00 59,50%
8 Šegrt - Kancijanić (17) 4 N 3 = 420   11,00 59,86%
9 Šegrt - Kancijanić (17) 4 S A -2  100 1,00 57,87%
                250,00